HomeCategory

Prawo spółek - Lexnord

https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2018/04/Prawo-pracy-w-2018-roku-–-najważniejsze-zmiany-1280x640.png

Prawo pracy w 2018 roku – najważniejsze zmiany   Prawo pracy się zmienia. W 2018 roku do polskiego prawa pracy weszły zupełnie nowe przepisy, zgodnie z którymi pracownicy zyskają różnego rodzaju uprawnienia. W założeniu ustawodawcy kolejne regulacje prawne finalnie powinny doprowadzić do wzmocnienia się pozycji pracownika względem pracodawcy, co było zasadniczym celem ich wprowadzenia. Oprócz tego,...

https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2018/04/Jaka-jest-odpowiedzialność-wspólników-w-spółce-z-o.o.-1280x640.png

Jaka jest odpowiedzialność wspólników w spółce z o.o.?   W obowiązującym w Polsce prawie wyróżnia się różnego rodzaju spółki, w tym również tzw. spółki prawa handlowego, które stanowią specyficzny rodzaj tworów gospodarczych. Poza spółkami osobowymi w postaci spółek jawnych, partnerskich oraz komandytowych i komandytowo-akcyjnych szczególną wagę przykłada się także do spółek kapitałowych, czyli spółek akcyjnych...

https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2017/10/Jak-przekształcić-spółkę-cywilną-na-jawną-1280x640.png

Jak przekształcić spółkę cywilną na jawną?   Spółka cywilna jest specyficzną formą prowadzenia działalności gospodarczej, uregulowaną przez przepisy Kodeksu cywilnego. Spółka ta może zostać przekształcona w spółkę handlową, np. w spółkę jawną. Główną korzyścią przemawiającą za zmianą jest funkcjonowanie jako odrębny podmiot prawa. Spółka cywilna jest bowiem jedynie umową wspólników, natomiast transformacja powoduje powstanie podmiotu...

https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2017/10/Rejestracja-spółki-z-o.o.-–-jak-to-zrobić-Praktyczny-poradnik-1280x640.png

Rejestracja spółki z o.o. – jak to zrobić? Praktyczny poradnik   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Sytuacja ta spowodowana jest wieloma zaletami tej formy prawnej oraz szerokimi możliwościami regulowania jej struktury oraz sposobów zarządzania. Jak zarejestrować spółkę z o.o.? Charakterystyka spółki z o.o. Spółka z ograniczoną...

https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2017/10/Likwidacja-spółki-z-o.o.-–-jakich-dokumentów-potrzebujesz-1280x640.png

Likwidacja spółki z o.o. – jakich dokumentów potrzebujesz?   Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest końcowym etapem jej funkcjonowania. Proces ten wymaga odpowiedniego postępowania, zgodnie z obowiązkiem nałożonym na przedsiębiorców przez ustawodawcę. Na tym końcowym etapie należy uporządkować wszelkie sprawy spółki. Likwidacja ma na celu zapewnienie ochrony wierzycielom spółki. Likwidacja spółki z o.o. – jakich...

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.
POPUP LEXNORD