HomeCategory

Wyroki - Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach,  sygn. akt: II C 202/21, SSO Adrianna Wziętal. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarta w dniu 6 marca 2008 roku przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanej Santander Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie – Kredyt Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie...

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, sygn. akt I C 564/20, SSO Katarzyna Sznajder. Sąd ustalił w sentencji, że umowa z dnia 31.03.2006 r., jest nieważna w całości oraz zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwotę 334.391,91 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 15.09.2021 roku, a także zasądził całość kosztów procesu. Sąd oddalił natomiast żądanie...

Wygrana z Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu prowadzący w Polsce działalność za pośrednictwem  oddziału Raiffeisen Bank International  AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce- umowa nieważna Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt  II C 331/20, SSO Izabella Knych. Sąd ustalił w sentencji, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta pomiędzy powodami a poprzednikiem...

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Adrianna Wziętal, sygn. akt: II C 907/20. Sąd ustalił w sentencji, że dwie umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarte przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanej Santander Bank Polska Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie – Kredyt Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, są nieważne oraz zasądził od...

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt:  XXVIII C 286/21, SSR del. Piotr Grenda. Sąd ustalił w sentencji, że dwie umowy EKSTRALOKUM zawarte z dawnym Kredyt Bank są nieważne oraz zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwotę 194.841,50 zł. Zasądził na rzecz powodów koszty procesu.   Pozew do wydziału frankowego wpłynął w kwietniu 2021 roku.

Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie, sygn. akt I C 591/20, SSR del. Dariusz Podyma.  Sąd ustalił w sentencji,  że umowa zawarta przez powodów z pozwanym jest bezskuteczna od początku oraz zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwotę 217.383,15 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Zasądził od pozwanej na rzecz powodów zwrot kosztów procesu.

Wyrok Sądu Okręgowego w  Katowicach, sygn. akt: II C 568/20, SSO Adrianna Wziętal.  Sąd ustalił w sentencji, że umowa nr o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF z dnia 8 grudnia 2006 roku oraz umowa nr o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF z dnia 18 czerwca 2007 r.,...

KANCELARIALexnord
Jesteśmy dla Was- w naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią.
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.
POPUP LEXNORD