HomeCategory

Wyroki

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie I Wydział Cywilny, Sędzia del. Michał Siemieniec, sygn. akt I C 1936/22. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 53.301,69 zł za jednoczesnym zaofiarowaniem pozwanemu przez powódkę zwrotu kwoty 207.524,72 zł. W pozostałej części oddalił powództwo. Dodatkowo zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę...

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, Sędzia Maciej Wójcicki, Sygn. akt XXVIII C 12564/21. Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 47.440,88 zł oraz kwotę 44.978,11 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 31.08.2021 r. do dnia 06.04.2023 r. – z tym,...

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.