HomeCategory

Wyroki - Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSO Krzysztof Żyłka, sygn. akt: I C 685/22, w którym Sąd ustalił, że nie istnieje między stronami stosunek prawny kredytu wynikający z umowy kredytu hipotecznego oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 2026,46 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 4 kwietnia 2022 r....

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSO Krzysztof Żyłka, sygn. akt: I C 1665/21, w którym Sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy stronami wynikającego z z umowy o kredyt dewizowo-mieszkaniowo-inwestorski zawartej z poprzednikiem prawnym Pozwanego. Ponadto zasądzono od Pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 346.010,73 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia...

Wyrok Sąd Apelacyjnego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSA Małgorzata Wołczańska (spr.), SA Anna Bohdziewicz, SA Elżbieta Karpeta, sygn. akt I ACa 1254/21, na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 5 sierpnia 2021 r., sygn. akt I C 591/20. Sąd sprostował niedokładność w sformułowaniu punktu 1. zaskarżonego wyroku o tyle,...

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSR del. Maciej Wójcicki, sygn. akt: XXVIII C 14119/21, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził od Pozwanego na rzecz Powódki kwotę 246.892, 77 zł wraz z ustawowymi odsetkami i kwotę 11.814 zł tytułem zwrotu kosztów procesowych. Wygrana w Sądzie Okręgowym w Warszawie rok po...

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.
POPUP LEXNORD