HomeCategory

Wyroki - Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej I Wydział Cywilny, syg. akt: I C 306/21, SSO Marzena Buszka. Sąd usalił, że umowa jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 148288,62 zł oraz kwotę 33 223,89 CHF wraz z odsetkami za opoźnienie. Dodatkowo zasądzono na rzecz powodów kwotę 12 817 zł kosztów procesowych oraz nakazano stronie...

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie Przewodniczącego Sędziego Kamila Gołaszewskiego. Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz powodów kwotę 126 637,14 CHF oraz kwotę 11 300 zł kosztów procesowych. Sprawa jest o tyle ciekawa, że klienci w 2016 r. przewalutowali swój kredyt na kredyt złotówkowy.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach SSO del Tomasz Tatarczyk,  sygn. akt I ACa 661/21. Sąd w całości oddalił apelację Banku od wyroku z dnia 14 kwietnia 2020 Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 346/20, SSO Agata Witkowska, w którym Sąd ustalił, że umowa łącząca powodów zawarta z poprzednikiem prawnym pozwanego Bankiem BGŻ S.A...

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 940/21, SSO Bogusława Kubica. Sąd ustalił w sentencji, że stosunek prawny kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny wynikający z umowy numer zawartej pomiędzy pozwanym a powodami nie istnieje w związku z nieważnością umowy, zasądził od pozwanego na rzecz powodów do majątku wspólnego kwotę 36.492,90 zł (trzydzieści sześć tysięcy...

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.
POPUP LEXNORD