HomeCategory

Wyroki

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny, sędzia Joanna Głogowska, sygn. akt: II C 1093/23. Sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego w postaci umowy o kredyt hipoteczny pomiędzy powodami, a pozwanym wynikającego z nieważności umowy kredytu. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.817 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie...

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach I Wydział Cywilny, SSO Wojciech Hajduk, sygn. akt: I C 892/23. Sąd ustalił, że umowa o mieszkaniowy kredyt hipoteczny jest nieważna.Ponadto oddalił powództwo w części dotyczącej żądania ustawowych odsetek za opóźnienie na rzecz powódki od kwoty 181.303,49 złotych od dnia 12 lipca 2023 roku do dnia 20 września 2023 roku...

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny, sędzia Adrianna Wziętal, sygn. akt: II C 72/23. Sąd oddalił powództwo z roszczenia głównego w zakresie punktu I. petitum pozwu oraz oddalił powództwo z roszczenia ewentualnego w zakresie punktu II. 1-2 petitum pozwu. Ponadto zasądził od powoda na rzecz pozwanych kwotę 6.434 zł z odsetkami ustawowymi za...

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, sędzia SO Tomasz Leszczyński, Sygn. akt XXVIII C 9872/21. Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 149.066,66 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 grudnia 2021 roku do dnia zapłaty. W pozostałym zakresie oddalił powództwo...

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział Cywilny, Sędzia Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek, sygn. akt I C 1291/21. Sąd ustalił, że umowa o kredyt jest nieważna. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 245.513,03zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 1 czerwca 2021 r. i dalej aż do dnia zapłaty oraz kwotę 11.917zł tytułem zwrotu...

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.