HomeCategory

Wyroki

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie, I Wydział Cywilny, Sędzia del. Piotr Szołdrowski, sygn. akt: I C 3259/23. Sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu z uwagi na nieważność umowy. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia prawomocności wyroku tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok Sądu Okręgowego w Sosnowcu, I Wydział Cywilny, Sędzia Agnieszka Biel, sygn. akt: I C 343/23. Sąd ustalił nieważność umowy. Ponadto zasądził od pozwanego do majątku wspólnego powodów kwotę 28.289,39 zł z odsetkami ustawowym za opóźnienie liczonymi od dnia 23 marca 2023 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 6.554 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie,...

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny, Sędzia Anna Bogaczyk – Żyłka, sygn. akt: II C 1255/22. Sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu z uwagi na nieważność umowy. Zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.834 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia prawomocności wyroku tytułem zwrotu kosztów procesu.  

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach V Wydział Cywilny, Sędzia SA Irena Piotrowska, Sygn. akt V ACa 41/22, na skutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 12 października 2021 r., sygn. akt I C 87/20. Sąd oddalił apelację oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8100 złotych tytułem kosztów postępowania apelacyjnego wraz...

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, Sędzia Ewa Majwald-Lasota, Sygn. akt I ACa 1213/22, na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 13 kwietnia 2022 r., sygn. akt I C 754/21. Sąd oddalił apelację oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8100 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w...

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSA Piotr Łakomiak, Sygn. akt I ACa 697/22, na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 10 listopada 2021 r., sygn. akt II C 721/19. Sąd zmienił zaskarżony wyrok: a) w pkt.1. w ten sposób, że oddala powództwo nim objęte; b) w...

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.