HomeCategory

Wyroki - Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt I C 1460/21, SSO Krzysztof Żyłka. Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta przez powodów z pozwanym Bankiem Millennium Spółką Akcyjną w Warszawie jest nieważna oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 166.356,77 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13 października 2021 roku do...

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, SSA Mieczysław Brzdąk, I ACa 459/21 oddalił w znacznej części apelację Banku od wyroku SO w Katowicach, SSO Bogusława Kubica z 15 grudnia 2020 roku, sygn. akt.  II C 136/20 ustalającego nieważność umowy. Sąd Apelacyjny zmienił wyrok w zakresie odsetek [ zasądzono je do dnia złożenia przez Bank oświadczenia o...

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach,   SSO Joanna Głogowska, sygn. akt: II C 85/22. Sąd ustalił w sentencji, że umowa o kredyt budowlano-hipoteczny z dnia 17 lipca 2008 roku jest nieważna oraz zasądził na rzecz powoda 40.032,91 PLN i 42.660,22 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie  oraz zasądził na rzecz powoda koszty procesu.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach SSA Tomasz  Ślęzak, sygn. akt I ACa 1300/21 na posiedzeniu niejawnym , od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 21 maja 2021 r., sygn. akt II C 158/19, SSO Anna Bogaczyk Żyłka oddalił w całości apelację PKO BP SA i zasądził od pozwanej na rzecz powodów 8 100  złotych z...

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie, SSO Wiesława Śmich, Sygn. akt V Ca 156/21. Sąd na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 20 lipca 2020 r., sygn. akt VI C 693/19 zmienił zaskarżony wyrok i zasądził od pozwanego mBank S.A. w Warszawie na...

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSO Agata Witkowska,  sygn. akt: I C 754/21. Sąd ustalił, że umowa kredytu zawarta pomiędzy Powodami,  a Pozwanym jest nieważna i tym samym nie wiąże Powodów oraz zasądził na rzecz Powodów kwotę 138.802,70 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 8.06.2021 roku oraz zasądził na...

Wyrok  Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSO Wacława Walencka, sygn. akt: I C 1128/21. Sąd ustalił, że umowa kredytu zawarta pomiędzy powodami, a GE Money Bank S.A. w Gdańsku – jest nieważna oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 54.974,54 zł  oraz 70.899,28 CHF  z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia...

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 203/21, SSO Adrianna Wziętal. Sąd ustalił,  że umowa o Kredyt Mieszkaniowy NORDEA – HABITAT, zawarta przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie – Nordea Bank Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdyni, jest nieważna oraz zasądził...

KANCELARIALexnord
Jesteśmy dla Was- w naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią.
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.
POPUP LEXNORD