HomeCategory

Wyroki - Lexnord

wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt:  I C 387/20 SSO Wacława Walencka. Sąd ustalił w sentencji,  iż umowa o Kredyt Budowlano-Hipoteczny jest nieważna.  Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie do niepodzielnej ręki kwotę 13 536,28 zł (trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych i 28/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 kwietnia...

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 839/20, SSO Wacława Walencka. Sąd ustalił w sentencji, iż umowa Kredytu Budowlano-Hipotecznego zawarta z Bankiem BPH [ poprzednikiem prawnym] pozwanego jest nieważna.  Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie do niepodzielnej ręki kwotę 26 502,49 pln (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwa złote i 49/100) oraz 9...

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt I C 531/19, SSO Wacława Walencka. Sąd zasądził na rzecz powodów od Banku Millennium kwotę 168.216 złotych wraz z odsetkami od 18 lipca 2019 oraz 6434 złotych tytułem kosztów procesu. Kredyt był spłacony przez powodów przed wszczęciem procesu sądowego, zatem w sprawie nie było składane roszczenie o ustalenie...

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt IC 1181/20, SSO Krzysztof Żyłka. Sąd ustalił w sentencji wyroku,  że umowa o pożyczkę hipoteczną zawarta pomiędzy stronami, a Bankiem Millennium S.A w Warszawie jest nieważna oraz zasądził od Banku na rzecz powodów koszty procesu.   W sprawie nie było składane roszczenie pieniężne do czasu uregulowania kwestii spadkowych...

KANCELARIALexnord
Jesteśmy dla Was- w naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią.
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.
POPUP LEXNORD