HomeCategory

Wyroki - Lexnord

Wygrana sprawa przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie- umowa nieważna w sentencji. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Joanna Kurek-Pachla, II C 519/19. Sąd ustalił, że umowa kredytu powiązana z CHF zawarta z Bankiem Nordea, rok zawarcia umowy-2009 jest nieważna i zasądził na rzecz klientów kwotę 84 tysięcy 460 zł 66...

Wygrana sprawa przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska- umowa nieważna w sentencji. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Anna Bogaczyk- Żyłka, II C 1056/18. Sąd ustalił, że umowa kredytu hipotecznego denominowanego w CHF, oparta na wzorcu Własny Kąt hipoteczny jest nieważna i zasądził od Pozwanego na rzecz Powoda kwotę 119.703, 52 zł wraz z ustawowymi...

Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska- umowa nieważna w całości. Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach ( SSO Barbara Przybylska), I C 155/20. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwoty 20 955,88 (dwadzieścia tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć i 88/100) złotych i 13 210,91 (trzynaście tysięcy dwieście dziesięć i 91/100) franków szwajcarskich z odsetkami ustawowymi za opóźnienie...

KANCELARIALexnord
Jesteśmy dla Was- w naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią.
ul. Dąbrówki 16, 40-081 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.
POPUP LEXNORD