HomeCategory

Wyroki - Strona 2 z 9 - Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II C 978/19, SSO Joanna Głogowska. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa kredytu Własny Kąt hipoteczny zawarta pomiędzy  stronami jest nieważna. Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 153.366,35 złotych oraz zasądził od pozwanego na rzecz powódki  koszty procesu

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, akt: VI C 692/19, SSR Joanna Jezierska. Sąd Oddalił powództwo główne Kredytobiorców o zapłatę z związku z nieważnością umowy.  Zasądził na rzecz Powodów kwotę 53.372,92 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie tytułem nadpłaty. Zasądził na rzecz Powodów 4.880,31 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 1108/20, SSO Joanna Głogowska. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA – HABITAT z dnia 30 października 2008 roku jest nieważna. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów koszty procesu. W sprawie nie było składane powództwo o zapłatę.

Wyrok Sąd Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 384/20, SSO Anna Bogaczyk-Żyłka. Sąd ustalił w sentencji wyroku, iż umowa kredytu zawarta pomiędzy powodami, a pozwanym bankiem jest nieważna. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów majątku wspólnego kwoty 48.221,15 PLN i 59.753,91 CHF wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności roszczenia oraz zasądził od pozwanego...

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 921/20,  SSO Aneta Wolska. Sąd ustalił w sentencji wyroku, iż umowa kredytu zawarta pomiędzy powodami, a pozwanym bankiem jest nieważna. Zasądził od pozwanego do majątku wspólnego powodów kwotę 125.748,78 PLN wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wymagalności roszczenia oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów całość...

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt:  I C 915/20,  SSO Krzysztof Żyłka. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa o kredyt hipoteczny „Multiplan” waloryzowany kursem CHF zawarta pomiędzy powodami, a poprzednikiem prawnym pozwanego BRE Bank Spółką Akcyjną w Warszawie jest nieważna. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 145.105,37 złotych wraz z ustawowymi odsetkami...

KANCELARIALexnord
Jesteśmy dla Was- w naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią.
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.
POPUP LEXNORD