HomeTag

prawo

Prawo pracy w 2018 roku – najważniejsze zmiany

Prawo pracy w 2018 roku – najważniejsze zmiany   Prawo pracy się zmienia. W 2018 roku do polskiego prawa pracy weszły zupełnie nowe przepisy, zgodnie z którymi pracownicy zyskają różnego rodzaju uprawnienia. W założeniu ustawodawcy kolejne regulacje prawne finalnie powinny doprowadzić do wzmocnienia się pozycji pracownika względem pracodawcy, co było zasadniczym celem ich wprowadzenia. Oprócz tego,...

Cesje długów od banku  – kilka uwag na temat funduszów sekurytyzacyjnych

Cesje długów od banku – kilka uwag na temat funduszów sekurytyzacyjnych Słysząc tak długą nazwę – niestandaryzowany sekurytyzacyjny fundusz inwestycyjny zamknięty – każdy może być skonsternowany. Tym bardzie w przypadku, w którym otrzymuje się od takiego podmiotu pismo, lub co gorsza, wyrok lub nakaz zapłaty, w którym podmiot ten występuje jako strona powodowa. Stroną pozwaną natomiast jesteś...

Co zapewnia nam prawo bankowe?

Co zapewnia nam prawo bankowe? Funkcjonowanie w dzisiejszym świecie niejako wymusza na obywatelach korzystanie z usług banków. Chcąc legalnie pracować, prowadzić działalność, sprzedawać, przelewać pieniądze czy przechowywać je w bezpieczny i pewny sposób należy skorzystać z ofert jednego z banków działających na rynku. Czy jednak powierzenie swoich pieniędzy instytucji bankowej jest bezpieczne? Jaką mamy pewność, że...

Likwidacja spółki z o.o. – jakich dokumentów potrzebujesz?

Likwidacja spółki z o.o. – jakich dokumentów potrzebujesz?   Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest końcowym etapem jej funkcjonowania. Proces ten wymaga odpowiedniego postępowania, zgodnie z obowiązkiem nałożonym na przedsiębiorców przez ustawodawcę. Na tym końcowym etapie należy uporządkować wszelkie sprawy spółki. Likwidacja ma na celu zapewnienie ochrony wierzycielom spółki. Likwidacja spółki z o.o. – jakich...

Dłużnik też ma swoje prawa – zobacz jakie

Dłużnik też ma swoje prawa – zobacz jakie   Według najnowszych badań problemy z regulowaniem należności w terminie ma około 1/3 młodych Polaków. Niestety wiele osób nie wie, jakie uprawnienia ma windykator. Wbrew powszechnym opiniom są one mocno ograniczone. A jakie prawa ma dłużnik? Według najnowszych badań problemy z regulowaniem należności w terminie ma około...

Partnerstwo publiczno-prywatne – nowa jakość świadczenia usług użyteczności publicznej

Partnerstwo publiczno-prywatne – nowa jakość świadczenia usług użyteczności publicznej   Wyzwania współczesnej gospodarki spowodowały, że sprawowanie efektywnej władzy wymaga od rządzących stosowania nowych metod. Wykonywanie zadań publicznych coraz dotkliwiej obciąża państwowy budżet, a jakość ich realizacji rzadko idzie w parze z wysokością przeznaczanych środków. Potrzeba wyeliminowania wspomnianych mankamentów znalazła swoje odzwierciedlenie w postaci wprowadzenia szeregu...

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.