Wyroki - Lexnord

Globally incubate standards compliant channels before scalable benefits. Quickly disseminate superior deliverables whereas web-enabled applications. Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change before vertical architectures.
 • Czytaj więcej >>
  29 Października 2021 roku - Wygrana z mBank z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 1134/20, SSO Jolanta Kurek- Pachla. Sąd ustalił w sentencji, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z dnia 27 grudnia 2005 roku, zaw...
 • Czytaj więcej >>
  29 Października 2021 roku - Wygrana z PKO BP  z siedzibą  w Warszawie– umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, akt: II C 1105/20 SSO Anna Bogaczyk- Żyłka. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu  zawarta pomiędzy powódką, a poprzednikiem prawnym pozwanego – GE Money Bank SA w Gdańsku – jest nieważna i ...
 • Czytaj więcej >>
  28 Października 2021 roku - Wygrana z PKO BP  z siedzibą  w Warszawie– umowa nieważna
  Wyrok  Sądu Okręgowego w Katowicach,  SSO Jolanta Polko sygn. akt:  I C 823/21. Sąd ustalił w sentencji, że  nie istnieje pomiędzy stronami stosunek prawny umowy kredytu w związku z nieważnością Umowy Kredytu Własny Kąt Hipoteczny...
 • Czytaj więcej >>
  28 Października 2021 roku - Wygrana z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach - umowa nieważna  
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Jolanta Polko,  akt: I C 547/21. Sąd ustalił w sentencji, iż umowa o Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF zawarta pomiędzy powodami, a pozwanym ING Bankiem Śląskim...
 • Czytaj więcej >>
  21 Października 2021 roku - Wygrana z mBank z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, akt: XXVIII C 3468/21, SSO Aleksandra Orzechowska -  sprawa wcześniej prowadzona była pod sygnaturą I C 182/18 przez SSO Jacka Bajaka. Sąd zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów w częściach równy...
 • Czytaj więcej >>
  20 Października 2021 roku - Wygrana z Bankiem BPH z siedzibą w Gdańsku- dawny GE Money- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, sygn. akt: I C 383/18, SSO Izabela Górnikiewicz- Wróbel. Sąd  ustalił w sentencji, że  umowa  kredytu zawarta pomiędzy poprzednikiem prawnym pozwanego, a powodem jest nieważna i tym samym nie wiąże...
 • Czytaj więcej >>
  29 Października 2021 roku - Wygrana z mBank z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 1134/20, SSO Jolanta Kurek- Pachla. Sąd ustalił w sentencji, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z dnia 27 grudnia 2005 roku, zaw...
 • Czytaj więcej >>
  29 Października 2021 roku - Wygrana z PKO BP  z siedzibą  w Warszawie– umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, akt: II C 1105/20 SSO Anna Bogaczyk- Żyłka. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu  zawarta pomiędzy powódką, a poprzednikiem prawnym pozwanego – GE Money Bank SA w Gdańsku – jest nieważna i ...
 • Czytaj więcej >>
  28 Października 2021 roku - Wygrana z PKO BP  z siedzibą  w Warszawie– umowa nieważna
  Wyrok  Sądu Okręgowego w Katowicach,  SSO Jolanta Polko sygn. akt:  I C 823/21. Sąd ustalił w sentencji, że  nie istnieje pomiędzy stronami stosunek prawny umowy kredytu w związku z nieważnością Umowy Kredytu Własny Kąt Hipoteczny...
 • Czytaj więcej >>
  28 Października 2021 roku - Wygrana z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach - umowa nieważna  
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Jolanta Polko,  akt: I C 547/21. Sąd ustalił w sentencji, iż umowa o Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF zawarta pomiędzy powodami, a pozwanym ING Bankiem Śląskim...
 • Czytaj więcej >>
  21 Października 2021 roku - Wygrana z mBank z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, akt: XXVIII C 3468/21, SSO Aleksandra Orzechowska -  sprawa wcześniej prowadzona była pod sygnaturą I C 182/18 przez SSO Jacka Bajaka. Sąd zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów w częściach równy...
 • Czytaj więcej >>
  20 Października 2021 roku - Wygrana z Bankiem BPH z siedzibą w Gdańsku- dawny GE Money- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, sygn. akt: I C 383/18, SSO Izabela Górnikiewicz- Wróbel. Sąd  ustalił w sentencji, że  umowa  kredytu zawarta pomiędzy poprzednikiem prawnym pozwanego, a powodem jest nieważna i tym samym nie wiąże...
 • Czytaj więcej >>
  13 Października 2021 roku - Wygrana z Deutsche Bank S.A z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie, I C 214/21,  SSO Jacek Włodarczyk. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu zawarta przez strony jest nieważna oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów 134 791,45 (sto trzydzieści cztery t...
 • Czytaj więcej >>
  12 Października 2021 roku - Wygrana z Millennium Bank z siedziba w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, I C 87/20, SSO Wojciech Hajduk. Sąd ustalił w sentencji, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 16 lipca 2008 zawarta pomiędzy powodami oraz pozwanym Millennium Bank S.A. w Warszawie jest nieważna. ...
 • Czytaj więcej >>
  5 Października 2021 roku - Wygrana z Millennium Bank siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, I C 147/20, SSO Renata Kawecka. Sąd ustalił w sentencji,  że umowa kredytu z dnia 17 kwietnia 2008 r. zawarta pomiędzy pozwanym i Powodami – jest nieważna oraz  zasądził od Pozwanego na rzec...
 • Czytaj więcej >>
  5 Października 2021 roku - Wygrana z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach- umowa nieważna
  Sygn. akt I C 909/20, SSO Aneta Wolska. Sąd ustalił w sentencji, że  Umowa o Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF  zawarta  pomiędzy pozwanym  Bankiem Śląskim  Spółką Akcyjną  z siedzibą  w  Katowicach, ...
 • Czytaj więcej >>
  5 Października 2021 roku - Wygrana z Bankiem BPH z siedzibą w Gdańsku- dawny GE Money- umowa nieważna
  Wyrok Sąd Okręgowego w Katowicach, sygn. akt IC 348/20, SSO Aneta Wolska. Sąd ustalił w sentencji, że Umowa Kredytu zawarta pomiędzy  powodami,  a  GE Money  Bankiem Spółką Akcyjną z  siedzibą w Gdańsku, którego  następcą  prawnym...
 • Czytaj więcej >>
  5 Października 2021 roku - Wygrana z Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 860/21, SSO Ewa Dyja. Sąd ustalił w sentencji że Umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z dnia 06.12.2007 r. zawarta pomiędzy Pozwanym, a Powodami – jest nieważna oraz, że...
 • Czytaj więcej >>
  27 września 2021 roku - Wygrana z Santander Bank Polska - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach,  sygn. akt: II C 202/21, SSO Adrianna Wziętal. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarta w dniu 6 marca 2008 roku przez powodów z poprzednikiem prawnym p...
 • Czytaj więcej >>
  15 września 2021 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska z siedzibą w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, sygn. akt I C 564/20, SSO Katarzyna Sznajder. Sąd ustalił w sentencji, że umowa z dnia 31.03.2006 r., jest nieważna w całości oraz zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwotę 334.391,91 zł wraz z...
 • Czytaj więcej >>
  15 września 2021 roku - Wygrana z bankiem BPH- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 336/20, SSO Agata Witkowska. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF nr z dnia 20 grudnia 2006r. zawarta pomiędzy GE Money Bankiem Spółką Akcyjną w Gdań...
 • Czytaj więcej >>
  9 września 2021 roku - Wygrana z Getin Noble Bank- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, akt: I C 70/20,  SSO Andrzej Kieć. Sąd ustalił w sentencji, iż umowa o kredyt hipoteczny nr zawarta między pozwanym (wówczas Getin Bank S.A. w Katowicach) a powodami jest nieważna, oddalił żądani...
 • Czytaj więcej >>
  9 września 2021 roku - Wygrana z Raiffeisen Bank International AG
  Wygrana z Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu prowadzący w Polsce działalność za pośrednictwem  oddziału Raiffeisen Bank International  AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce- umowa nieważna Wyrok Sądu Okręgoweg...
 • Czytaj więcej >>
  24 sierpnia 2021 roku - Wygrana z mBank z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna w uzasadnieniu
  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie,  sygn. akt:  I C 979/19, ASR Kamila Vertun zasądził na rzecz klientki kwotę 47,742,87 złotych w związku z nieważnie zawartą umową kredytu wraz z  ustawowymi odsetkami i kosztami p...
 • Czytaj więcej >>
  9 sierpnia 2021 roku - Wygrana z Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Adrianna Wziętal, sygn. akt: II C 907/20. Sąd ustalił w sentencji, że dwie umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarte przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanej Santander Ban...
 • Czytaj więcej >>
  5 sierpnia 2021 roku - Wygrana z Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt:  XXVIII C 286/21, SSR del. Piotr Grenda. Sąd ustalił w sentencji, że dwie umowy EKSTRALOKUM zawarte z dawnym Kredyt Bank są nieważne oraz zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwotę 19...
 • Czytaj więcej >>
  5 sierpnia 2021 roku - Wygrana z Millennium Bank z siedzibą w Warszawie- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie, sygn. akt I C 591/20, SSR del. Dariusz Podyma.  Sąd ustalił w sentencji,  że umowa zawarta przez powodów z pozwanym jest bezskuteczna od początku oraz zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwo...
 • Czytaj więcej >>
  5 sierpnia 2021 roku - Wygrana z mBank z siedzibą w Warszawie- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w  Katowicach, sygn. akt: II C 568/20, SSO Adrianna Wziętal.  Sąd ustalił w sentencji, że umowa nr o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF z dnia 8 grudnia 2006 roku oraz u...
 • Czytaj więcej >>
  30 Lipca 2021 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 608/20, SSO Joanna Głogowska. Sąd ustalił w sentencji wyroku,  że umowa kredytu zawarta pomiędzy poprzednikiem prawnym pozwanego Nordea Bankiem Polska S.A., a powodami jest nieważ...
 • Czytaj więcej >>
  30 Lipca 2021 roku - Wygrana z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna.
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 393/20, SSO Joanna Głogowska. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa kredytu zawarta pomiędzy poprzednikiem prawnym pozwanego Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółką Akcyjną z si...
 • Czytaj więcej >>
  30 Lipca 2021 roku - Wygrana z Getin Noble Bank z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, akt: II C 640/20, SSO Bogusława Kubica. Sąd ustalił w sentencji, że Umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawarta pomiędzy stronami  jest nieważna, Zasądził na rzecz Powodów kwotę 15.8...
 • Czytaj więcej >>
  30 Lipca 2021 roku - Wygrana z mBank z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach sygn. akt: II C 1136/20, SSO Bogusława Kubica. Sąd Ustalił w sentencji wyroku, że Umowa o kredyt hipoteczny „mPlan” indeksowany do CHF jest nieważna. Zasądził na rzecz Powodów koszty postępowania...
 • Czytaj więcej >>
  29 Lipca 2021 roku - Wygrana z Bank BPH - dawny GE Money Bank siedzibą w Gdańsku - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 901/20, SSO Joanna Głogowska. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważna. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 20.8777,84 zł...
 • Czytaj więcej >>
  28 Lipca 2021 roku - Wygrana z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 187/21, SSO Adrianna Wziętal. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa zawarta pomiędzy stronami jest nieważna. Zasądził na od pozwanego na rzecz powodów do majątku wspólnego kwo...
 • Czytaj więcej >>
  23 Lipca 2021 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II C 978/19, SSO Joanna Głogowska. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa kredytu Własny Kąt hipoteczny zawarta pomiędzy  stronami jest nieważna. Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1...
 • Czytaj więcej >>
  23 Lipca 2021 roku - Odfrankowienie umowy kredytu zawartej z mBank.
  Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, akt: VI C 692/19, SSR Joanna Jezierska. Sąd Oddalił powództwo główne Kredytobiorców o zapłatę z związku z nieważnością umowy.  Zasądził na rzecz Powodów kwotę 53.372,92 z...
 • Czytaj więcej >>
  20 Lipca 2021 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 1108/20, SSO Joanna Głogowska. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA - HABITAT z dnia 30 października 2008 roku jest nieważna. Zasądził od pozwaneg...
 • Czytaj więcej >>
  15 Lipca 2021 roku - Wygrana z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach- umowa nieważna
  Wyrok Sąd Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 384/20, SSO Anna Bogaczyk-Żyłka. Sąd ustalił w sentencji wyroku, iż umowa kredytu zawarta pomiędzy powodami, a pozwanym bankiem jest nieważna. Zasądził od pozwanego na rzecz powod...
 • Czytaj więcej >>
  14 Lipca 2021 roku - Wygrana z Millennium Bank z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 921/20,  SSO Aneta Wolska. Sąd ustalił w sentencji wyroku, iż umowa kredytu zawarta pomiędzy powodami, a pozwanym bankiem jest nieważna. Zasądził od pozwanego do majątku wspólnego...
 • Czytaj więcej >>
  8 Lipca 2021 roku - Wygrana z mBank z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt:  I C 915/20,  SSO Krzysztof Żyłka. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa o kredyt hipoteczny „Multiplan” waloryzowany kursem CHF zawarta pomiędzy powodami, a poprzednikiem prawnym ...
 • Czytaj więcej >>
  30 czerwca 2021 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 627/20  (SSO Bogusława Kubica). Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę.  z tytułu nieważności umowy na rzecz powodów zwrot wszystkich wpłaconych przez nich w wykonaniu nieważnej umo...
 • Czytaj więcej >>
  29 czerwca 2021 roku - Wygrana z bankiem BPH- stary GE MONEY BANK- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt:  I C 186/20, SSO Wacława Walencka. Sąd ustalił w sentencji,  że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot wszystkich wpłaconych przez nic...
 • Czytaj więcej >>
  29 czerwca 2021 roku - Wygrana z mBank Spółka Akcyjna- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, sygn. akt: I C 660/19, SSO Andrzej Kieć . Sąd ustalił w sentencji,  że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowana kursem CHF jest nieważna.
 • Czytaj więcej >>
  29 czerwca 2021 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego  w Gliwicach, sygn. akt: I C 274/18, SSO Barbara Przybylska. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu hipotecznego MIX jest nieważna.
 • Czytaj więcej >>
  22 czerwca 2021 - Wygrana z Getin Noble Bank- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, sygn. akt: I C 701/20, SSO Barbara Przybylska. Sąd ustalił,  że UMOWA KREDYTU HIPOTECZNEGO zawarta pomiędzy GETIN Bank S.A. DomBank Hipoteczny z siedzibą w Katowicach, a powodami jest nieważna, a...
 • Czytaj więcej >>
  16 czerwiec 2021 - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Rejonowego  w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt:  I C 779/ 19 SSR Jowita Ustjanicz – Folcik. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów dochodzoną pozwem kwotę 1 raty tj. 1165,78 zł oraz koszty procesu, w tym koszty za...
 • Czytaj więcej >>
  15 czerwca 2021 roku - Wygrana z Bankiem BPH - umowa nieważna
  wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt:  I C 387/20 SSO Wacława Walencka. Sąd ustalił w sentencji,  iż umowa o Kredyt Budowlano-Hipoteczny jest nieważna.  Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie do niepodzielnej ręki...
 • Czytaj więcej >>
  15 czerwca 2021 roku - Wygrana z Bankiem PEKAO S.A- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 839/20, SSO Wacława Walencka. Sąd ustalił w sentencji, iż umowa Kredytu Budowlano-Hipotecznego zawarta z Bankiem BPH pozwanego jest nieważna.  Zasądził od...
 • Czytaj więcej >>
  11 czerwca 2021 - Wygrana z Millennium Bank Spółka Akcyjna- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt I C 531/19, SSO Wacława Walencka. Sąd zasądził na rzecz powodów od Banku Millennium kwotę 168.216 złotych wraz z odsetkami od 18 lipca 2019 oraz 6434 złotych tytułem kosztów procesu. ...
 • Czytaj więcej >>
  8 czerwca 2021 roku - Wygrana z Millennium Bank Spółka Akcyjna - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt IC 1181/20, SSO Krzysztof Żyłka. Sąd ustalił w sentencji wyroku,  że umowa o pożyczkę hipoteczną zawarta pomiędzy stronami, a Bankiem Millennium S.A w Warszawie jest nieważna oraz zasą...
 • Czytaj więcej >>
  7 czerwca 2021 - Wygrana z mBank Spółka Akcyjna- umowa nieważna
   Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 682/20,  SSO Izabella Knych. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych "mPlan" waloryzowany kursem CHF z dnia 03.12.2009 roku jest nieważn...
 • Czytaj więcej >>
  31 Maja 2021 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska umowa Własny Kąt Hipoteczny
  Wyrok  Sądu Okręgowego w Katowicach,  sygn. akt: II C 345/20, SSO Bogusława Kubica. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna. Zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów kwotę kwoty 3.188,51 PLN oraz ...
 • Czytaj więcej >>
  31 Maja 2021 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, akt: IC 245/21, SSO Agata Witkowska. Sąd Ustalił w sentencji,  że umowa  o kredyt hipoteczny jest nieważna. Zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów kwotę  98.363,40 zł wraz z ustawowymi odsetkami...
 • Czytaj więcej >>
  31 Maja 2021 roku - Wygrana z Getin Noble Bank - umowa nieważna - bezskuteczna od początku
  Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie, .akt: I C 417/20, SSR del. Dariusz Podyma. Sąd Ustalił w sentencji wyroku, że  Umowa kredytu hipotecznego jest bezskuteczna od początku. Zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów kwotę 62.097,45 ...
 • Czytaj więcej >>
  28 Maja 2021 roku - Wygrana z mBank Spółka Akcyjna- umowa nieważna
  Wyrok Sadu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 651/20, SSO. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna oraz  zasądził na rzecz Powodów wszystkie wpłacone kwoty (wg. teorii 2K) oraz zwrot kosztów...
 • Czytaj więcej >>
  28 Maja 2021 roku - Wygrana z Getin Noble Bank- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego,  sygn. akt: II C 982/19, SSO Joanna Kurek – Pachla. Sąd w sentencji wyroku ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna zasądził na rzecz Powódki wszystkie wpłacone kwoty (wg. teorii 2K) oraz zwrot ko...
 • Czytaj więcej >>
  26 Maja 2021 roku - Wygrana z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Wiedniu - umowa nieważna
  Wyrok Sadu Okręgowego w Gliwicach, sygn. akt: I C 397/20, SSO Wojciech Hajduk. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce w Warszawie a powodami jest n...
 • Czytaj więcej >>
  26 Maja 2021 roku - Wygrana z mbank - oddalenie powództwa
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach,  sygn. akt:  I C 520/20,  SSO Wojciech Hajduk. Sąd oddalił powództwo Banku w całości oraz zasądził  na rzecz pozwanych kwotę 10.800 (dziesięć tysięcy osiemset) tytułem kosztów zastępstwa procesow...
 • Czytaj więcej >>
  21 Maja 2021 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 158/19, SSO Anna Bogaczyk- Żyłka. Sąd w sentencji ustalił, że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest  nieważna. Zasądził od  pozwanej  na  rzecz powodów  kwotę  45 480,16 z...
 • Czytaj więcej >>
  14 Maja 2021 roku - Wygrana z mBank- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: IC 808/19, SSO Aneta Wolska.  Po rozpoznaniu na posiedzenie niejawnym w dniu 14 maja 2021 roku. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważn...
 • Czytaj więcej >>
  13 Maja 2021 roku - Wygrana z Raiffeisen Bank International AG Spółka Akcyjna - umowa nieważna
  Wyrok Sądu  Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 701/20, SSO Aneta Wolska. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa kredytu jest nieważna. Zasądził na rzecz powoda kwotę 214499.67 tytułem zwrotu nienależnego świadczenia oraz  z...
 • Czytaj więcej >>
  12 Maja 2021 roku - Wygrana z mBank- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, sygn. akt: I C 274/20, SSO Wojciech Hajduk. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa kredytu jest nieważna jednocześnie oddalił roszczenie o zapłatę stosując w tym zakresie teorię salda. Strona p...
 • Czytaj więcej >>
  10 Maja 2021 roku - Wygrana z PKO Bank Polski Spółka Akcyjna - umowa nieważna
  Wyrok  Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt I C 177/21, SSO Agata Witkowska. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa kredytu zawarta przez powoda z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie jest niewa...
 • Czytaj więcej >>
  28 kwietnia 2021 roku - Wygrana z PKO BP- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 444/20, SSO Joanna Kurek-Pachla. Sąd ustalił, że Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT HIPOTECZNY zawarta pomiędzy Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska, a Powodami jest nie...
 • Czytaj więcej >>
  15 kwietnia 2021 roku - Wygrana z Credit Agricole - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, sygn. akt: I C 516/20, SSO Łucja Oleksy-Miszczyk Sąd ustalił w sentencji, że umowa zawarta przez powodów z Lukas Bank [ obecnie Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ...
 • Czytaj więcej >>
  14 kwietnia 2021 roku - Wygrana z BNP Paribas S.A - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 346/20, SSO Agata Witkowska. Sąd ustalił, że umowa łącząca powodów zawarta z poprzednikiem prawnym pozwanego- Bankiem BGŻ S.A jest nieważna oraz zasądził na rzecz powodów kwotę wy...
 • Czytaj więcej >>
  26 marca 2021 roku - Wygrana z mBank- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt I C 420/20, SSO Agata Młynarczyk – Śmieja, Sąd ustalił w sentencji , że umowa zawarta przez powoda z mBank jest nieważna i zasądził na rzecz powoda kwotę 99858.37 złotych wraz z koszta...
 • Czytaj więcej >>
  26 marca 2021 roku - Wygrana z Millennium Bank- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt. II C 521/20, SSO Joanna Głogowska. Sąd  ustalił  w sentencji, że umowa o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF zawarta miedzy bankiem Millennium, a powodami jest nieważna i zasądził od...
 • Czytaj więcej >>
  26 marca 2021 roku - Wygrana z mBank- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt. II C 383/20, SSO Joanna Głogowska. Sąd  ustalił  w sentencji, że umowa o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF zawarta pomiędzy mBank, a powodem jest nieważna i zasądził od pozwanego n...
 • Czytaj więcej >>
  22 marca 2021 roku Wygrana z Getin Noble Bank - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 156/20, SSO Bogusława Kubica. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta pomiędzy powodami, a Getin Noble Bank jest nieważna i zasądził na rzecz powod...
 • Czytaj więcej >>
  4 marca 2021 roku Wygrana z Raiffeisen Bank International AG
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. II C 329/20, SSO Lech Skórski. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z d. Polbank jest nieważna  i zasądził na rzecz powoda kwotę 40.651,37 złotych oraz kw...
 • Czytaj więcej >>
  25 luty 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku
  25 luty 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, SSO Małgorzata Misiurna, XV C 426/18, Umowa nieważna w sentencji. Wygrana przeciwko Bank BPH Spółka Akcyjna w Gdańsku . Sąd ustalił, że umowa kredytu in...
 • Czytaj więcej >>
  15 luty 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach
  15 luty 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach,  SSO Joanna Kurek- Pachla, II C 262/20, Umowa nieważna w sentencji, Wygrana przeciwko Getin Noble Bank Spółka Akcyjna w Warszawie, Sąd ustalił,  że umowa kredytu zawarta p...
 • Czytaj więcej >>
  10 luty 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach,
  10 luty 2021 roku- Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Jolanta Polko, sygn. akt: I C 914/20. Umowa nieważna w sentencji. Wygrana przeciwko Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna w Warszawie Sąd ustalił, że umowa zawarta ...
 • Czytaj więcej >>
  9 luty 2021 roku - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach
  9 luty 2021 roku- Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, akt I ACa 416/19. Wygrana przeciwko Getin Noble Bank w Warszawie. Prawomocne pozbawienie wykonalności Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Sąd Apelacyjny  w Katowicach zmienił ...
 • Czytaj więcej >>
  1 luty 2021 roku- Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach
  1 luty 2021 roku- Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I C 228/20, SSO Aneta Wolska - umowa nieważna w sentencji. Wygrana sprawa przeciwko ING Bank Śląski Spółka Akcyjna w Katowicach. Sąd ustalił, że zawarta przez strony w Umowa...
 • Czytaj więcej >>
  29 stycznia 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach
  Wygrana sprawa przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie- umowa nieważna w sentencji. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Joanna Kurek-Pachla, II C 519/19. Sąd ustalił, że umowa kredyt...
 • Czytaj więcej >>
  29 stycznia 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach
  Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank- umowa nieważna w sentencji. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Wacława Walencka, I C 264/20. Sąd ustalił na podstawie art. 189 kpc., że umowa kredytu indeksowanego do CHF jest ...
 • Czytaj więcej >>
  29 stycznia 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach
  Wygrana sprawa przeciwko ING Bank Śląski- umowa nieważna w sentencji. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Wacława Walencka, I C 486/2. Sąd ustalił na podstawie art. 189 kpc.,że umowa jest nieważna, oddalił roszczenie o z...
 • Czytaj więcej >>
  28 stycznia 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
  Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank- umowa nieważna w całości. Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku- Białej, SSO Jerzy Strzygocki, I C 612/20. Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę165 179,88 złotych w związku z nieważnością u...
 • Czytaj więcej >>
  28 stycznia 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach
  Wygrana sprawa przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska- umowa nieważna w sentencji. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Anna Bogaczyk- Żyłka, II C 1056/18. Sąd ustalił, że umowa kredytu hipotecznego denominowa...
 • Czytaj więcej >>
  22 stycznia 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach
  Wygrana sprawa przeciwko Millennium Bank- umowa nieważna w sentencji. Wyrok Sądu Okręgowy w Katowicach, SSO Wacława Walencka, I C 211/19. Sąd ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta pomiędzy kredytobiorcami, a...
 • Czytaj więcej >>
  20 stycznia 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie
  Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank- umowa nieważna w sentencji. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, SSO Paweł Duda, XXV C 1137/18. Sąd ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta pomiędzy kredytobiorcami, a ...
 • Czytaj więcej >>
  14 stycznia 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach
  Wygrana sprawa przeciwko ING Bank Śląski- umowa nieważna w sentencji. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Krzysztof Żyłka, I C 216/20. Sąd ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z bankiem jest nieważna i ...
 • Czytaj więcej >>
  7 stycznia 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach
  Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska- umowa nieważna w całości. Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach ( SSO Barbara Przybylska), I C 155/20. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwoty 20 955,88 (dwadzi...
 • Czytaj więcej >>
  22 grudzień 2020 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach
  SSO Katarzyna Sznajder,  sygn. akt: I C 125/20. Sąd ustalił w sentencji nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartego d. Kredyt Bankiem, obecnie Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
 • Czytaj więcej >>
  18 grudzień 2020 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach
  ( SSO Joanna Kurek – Pachla), sygn. akt:  II C 760/17 Sąd zasądził od Banku PKO BP Spółka Akcyjna  na rzecz powodów  kwotę 100. 955.00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 28 sierpnia 2017 w związku z nieważnością umowy ...
 • Czytaj więcej >>
  17 grudzień 2020 roku- Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
  ( SSO Marzena Buszka), sygn. akt: I C 321/17. Sąd oddalił w całości powództwo wytoczone przez Getin Noble Bank Spółka akcyjna z siedzibą.
 • Czytaj więcej >>
  15 grudzień 2020 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach
  (SSO Bogusława Kubica), sygn. akt: II C 136/20. Sąd ustalił w sentencji nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartego z Raiffeisen Bank International AG, oddział w Polsce .
 • Czytaj więcej >>
  23 listopad 2020 roku – Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach
  ( SSO Izabela Knych), sygn. akt: II C 1169/17. Sąd zasądził od ING Bank Śląski Spółka Akcyjna  na rzecz powodów  kwotę 181.588,28 złotych wraz z ustawowymi w związku z nieważnością umowy kredytu  indeksowanego w CHF....
 • Czytaj więcej >>
  22 października 2020 roku- wygrana z Raiffeisen Bank International AG.
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt: VI ACa 999/19. Sąd uchylił do ponownego rozpoznania Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. Przyczyną uchylenia wyroku był fakt, że Sąd nie rozstrzygnął o żądaniu ustalenia nieważności um...
 • Czytaj więcej >>
  16 października 2020 roku - wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. - umowa nieważna w sentencji.
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach (SSO Wacława Walencka), sygn. akt: I C 851/18. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu denominowanego w CHF zawarta przez kredytobiorców z bankiem jest nieważna.
 • Czytaj więcej >>
  5 października 2020 roku wygrana przeciwko Getin Noble Bank - umowa nieważna w całości.
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach (SSO Lech Skórski), sygn. akt II C 942/17. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 205.000 zł w związku z nieważnością umowy kredytu frankowego wraz z odsetkami i kosztami procesu....
 • Czytaj więcej >>
  2 października 2020 roku wygrana klienta z mBank Spółka Akcyjna - oddalenie powództwa.
  Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej (SSO Anna Szwed-Szczygieł}, sygn. akt: I C 814/19. Sąd oddalił powództwo wytoczone przez mBank Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przeciwko naszej klientce.
 • Czytaj więcej >>
  23 września 2020 roku wygrana z Getin Noble Bank - oddalenie powództwa.
  Wyrok Sądu Rejonowego w Będzinie, sygn. akt I C 883/18 oddalił powództwo przeciwko klientom kancelarii w sprawie kredytu indeksowanego do CHF.
 • Czytaj więcej >>
  10 września 2020 roku wygrana z PKO BP S.A. - umowa nieważna w całości, uchylenie nakazu zapłaty i oddalenie powództwa.
  Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie, sygn. akt I C 179/19. Sąd w składzie SSR del. Dariusz Podyma uchylił wyrok zaoczny Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 22 sierpnia 2019 r sygn. akt I C 176/19 w punkcie 2, 3 i 4 I oddalił po...
 • Czytaj więcej >>
  3 września 2020 roku wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. - umowa nieważna w całości [dawna Nordea]
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach (sygn. akt: II C 375/19), Sąd w osobie SSO Joanna Głogowska na posiedzeniu niejawnym na podstawie ustawy Covid-owej uwzględnił w całości powództwo naszego klienta ustalając w sentencji nieważność...
 • Czytaj więcej >>
  14 sierpnia 2020 roku - prawomocna wygrana z PKO BP S.A. - umowa nieważna w całości
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach . Sąd zmienił wyrok Sądu I Instancji i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę ponad 82 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu d...
 • Czytaj więcej >>
  24 lipca 2020 roku wygrana z PKO BP S.A. [dawna Nordea] - umowa nieważna w całości.
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach sygn. akt II C 238/19 ustalił, że Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea – Habitat (z 2009 r.) jest nieważna.
 • Czytaj więcej >>
  21 lipca 2020 roku wygrana z Santander Bank Polska - umowa nieważna w całości.
  Wyrok Sądu Sąd Okręgowego w Katowicach (SSO Wacława Walencka), sygn. I C 844/19 ustalił w sentencji nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF
 • Czytaj więcej >>
  20 lipca 2020 roku wygrana z mBank spółka akcyjna - umowa odfrankowiona.
  Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie, sygn. akt  VI C 693/19 (SSR Monika Kubiak). Sąd uznał, że nieuczciwe są postanowienia umowy kredytu o indeksowaniu kursem CHF. Na skutek tego, sąd nakazał mBankowi zwro...
 • Czytaj więcej >>
  17 lipca 2020 roku prawomocna wygrana z ING Bank Śląski - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Apelacyjny w Katowicach, sygn. akt: I Aca 589/18 zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 616/7. Umowa jest nieważna – tak wskazał Sąd w uzasadnieniu – gdyż nie da się jej wykonać po “wyłączeniu” z ni...
 • Czytaj więcej >>
  17 czerwca 2020 roku wygrana z Getin Noble Bank - umowa nieważna w całości.
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie SSO Paweł Duda, sygn. akt XXV C 1190/18. Sąd na podstawie art. 189 kpc ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta przez naszą klientkę z Getin Noble Bank jest nieważna na podstawie art...
 • Czytaj więcej >>
  4 marca 2020 roku prawomocna wygrana z ING Bank Śląski S.A. - umowa odfrankowiona
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt. IV Ca 868/19. Mając na względzie fakt, że nasza klientka spłaciła już kredyt w całości, Sąd zasądził na jej rzecz kwotę nadpłaty w wysokości 64,437,73 złotych wraz z ustawowymi odsetk...
 • Czytaj więcej >>
  18 luty 2020 roku wygrana z Getin Noble Bank - zwrot nadpłaty
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt. akt XXV C 10/18, Sąd w osobie SSO Anna Błażejczyk zasądził na rzecz naszych klientów od Getin Noble Bank SA w Warszawie kwotę 33 372,28 zł wraz z ustawowymi odsetkami płatnymi od dnia ...
 • Czytaj więcej >>
  10 luty 2020 roku wygrana z Getin Noble Bank – odfrankowienie kredytu
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt. akt XXV C 106/18. Sąd w osobie SSO Anna Błażejczyk zasądził na rzecz naszego klienta kwotę 40.651,70 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu z tytułu “odfrankowienia” ...
 • Czytaj więcej >>
  6 luty 2020 roku wygrana z Santander Bank Polska - zwrot nadpłaty - kredyt spłacony przed wniesieniem pozwu.
  Wyrok Sądu Rejonowego Katowice- Wschód w Katowicach, sygn. akt I C 1381/16. Sąd zasądził na rzecz naszego klienta 60 tysięcy złotych tytułem nienależnego świadczenia w związku ze znajdującymi się w umowie kredytu „frankowego” nied...
 • Czytaj więcej >>
  20 grudnia 2019 roku wygrana z ING Bank Śląski - umowa nieważna w całości.
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach (SSO Anna Bogaczyjk-Żyłka}, sygn. akt II C 1031/18. Sąd na podstawie art. 189 kpc ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z ING Bank Śląski jest nieważna oraz Zasądził na rzecz pow...
 • Czytaj więcej >>
  19 sierpnia 2019 roku wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk), sygn. akt: XXV C 2881/18. Sąd rozstrzygający sprawę w uzasadnieniu wyroki uznał, że umowa jest nieważna z mocy prawa ze względu na sprzeczność umowy kredytu indeksowanego z...
 • Czytaj więcej >>
  26 marca 2019 roku wygrana z ING Bank Śląski - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt I C 1239/17. Sąd rozstrzygający sprawę uznał, że umowa jest nieważna z mocy prawa, tj. od dnia jej podpisania i z tego tytułu zasądził na rzecz naszej klientki kwotę po...
 • Czytaj więcej >>
  Wyrok TSUE sygn. C383/18 – SKOK im. Stefczyka, mBank S.A. oraz Santander Consumer Bank
  Proporcjonalny zwrot całkowitego kosztu kredytu związanych z wcześniejszą spłatą kredytu konsumenckiego. Wyrok TSUE sygn. C383/18 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeciwko SKOK im. Stefczyka, mBank S.A. oraz Santander Consume...
KANCELARIALexnord
Jesteśmy dla Was- w naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią.
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.
POPUP LEXNORD