Wyroki - Lexnord

Globally incubate standards compliant channels before scalable benefits. Quickly disseminate superior deliverables whereas web-enabled applications. Quickly drive clicks-and-mortar catalysts for change before vertical architectures.
 • Czytaj więcej >>
  28 lutego 2023 r. – Wygrana z Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny, SSO Anna Popławska-Czerwińska, sygn. akt: III C 774/18. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu. Ponadto zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów kwotę 72742,78 zł oraz kwotę 11...
 • Czytaj więcej >>
  21 lutego 2023 r. – Prawomocna wygrana z Getin Noble Bank S.A. w Warszawie
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSO Tomasz Tatarczyk, sygn. akt: I ACa 1553/21 na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30 lipca 2021 r., sygn. akt II C 640/20. Sąd odda...
 • Czytaj więcej >>
  20 lutego 2023 r. – Prawomocna wygrana z Bankiem Millenium S.A. w Warszawie
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSA Małgorzata Wołczańska, SA Elżbieta Karpeta, SA Anna Bohdziewicz sygn. akt: I ACa 1744/21 na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 7 ...
 • Czytaj więcej >>
  17 lutego 2023 r. - Wygrana z ING Bankiem Śląskim S.A. w Katowicach
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny, sygn. akt: II C 232/22. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów kwotę 6434 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.
 • Czytaj więcej >>
  16 lutego 2023 r. - Wygrana z Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Edyta Sornat-Unisk, sygn. akt: XXVIII C 9292/21. Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna w całości. Ponadto zasądził na rzecz powoda kwotę 52 911,84...
 • Czytaj więcej >>
  15 lutego 2023 r. - Wygrana z Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny, SSO Adrianna Wziętal, sygn. akt: II C 429/22. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu oraz obciążył kwotą 11 817 zł Pozwanego, tytułem zwrotu kosztów procesu. Szybka wygrana ...
 • Czytaj więcej >>
  28 lutego 2023 r. – Wygrana z Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny, SSO Anna Popławska-Czerwińska, sygn. akt: III C 774/18. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu. Ponadto zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów kwotę 72742,78 zł oraz kwotę 11...
 • Czytaj więcej >>
  21 lutego 2023 r. – Prawomocna wygrana z Getin Noble Bank S.A. w Warszawie
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSO Tomasz Tatarczyk, sygn. akt: I ACa 1553/21 na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30 lipca 2021 r., sygn. akt II C 640/20. Sąd odda...
 • Czytaj więcej >>
  20 lutego 2023 r. – Prawomocna wygrana z Bankiem Millenium S.A. w Warszawie
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSA Małgorzata Wołczańska, SA Elżbieta Karpeta, SA Anna Bohdziewicz sygn. akt: I ACa 1744/21 na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej z dnia 7 ...
 • Czytaj więcej >>
  17 lutego 2023 r. - Wygrana z ING Bankiem Śląskim S.A. w Katowicach
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny, sygn. akt: II C 232/22. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów kwotę 6434 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.
 • Czytaj więcej >>
  16 lutego 2023 r. - Wygrana z Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu, oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Edyta Sornat-Unisk, sygn. akt: XXVIII C 9292/21. Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna w całości. Ponadto zasądził na rzecz powoda kwotę 52 911,84...
 • Czytaj więcej >>
  15 lutego 2023 r. - Wygrana z Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny, SSO Adrianna Wziętal, sygn. akt: II C 429/22. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu oraz obciążył kwotą 11 817 zł Pozwanego, tytułem zwrotu kosztów procesu. Szybka wygrana ...
 • Czytaj więcej >>
  15 lutego 2023 r. - Wygrana z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach I Wydział Cywilny, SSO Jarosław Klon, sygn. akt: I C 104/22. Sąd ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea Habitat jest nieważna. Ponadto zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów kwotę 35 15...
 • Czytaj więcej >>
  13 lutego 2023 r. - Prawomocna wygrana z mBank S.A.
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSA Małgorzata Wołczańska, sygn. akt: I ACa 1667/21 na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 4 listopada 2021 r., sygn. akt I C 822/21. S...
 • Czytaj więcej >>
  8 lutego 2023 r. - Wygrana z Getin Noble Bank S.A. w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Iwona Lizakowska- Bytof, sygn. akt XXVIII C 2859/21. Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna. Dodatkowo zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów kwotę...
 • Czytaj więcej >>
  7 lutego 2023 r. – Prawomocna wygrana z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSO Tomasz Tatarczyk, sygn. akt: I ACa 1635/21 na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 23 lipca 2021 r., sygn. akt: II C 978/19. Sąd zmi...
 • Czytaj więcej >>
  2 lutego 2023 r. - Wygrana z mBank S.A. w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej I Wydział Cywilny, SSO Ilona Kolarz, sygn. akt: I C 1208/22. Sąd stwierdził nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych "Multiplan" zawarty ...
 • Czytaj więcej >>
  31 stycznia 2023 r. - Prawomocna wygrana z PKO Bank Polski S.A. w Warszawie
  W dniu 31 stycznia 2023 r. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSA Elżbieta Karpeta,  w sprawie o sygn. akt I ACa 1585/21 na skutek apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny w sprawie o ...
 • Czytaj więcej >>
  31 stycznia 2023 r. – Wygrana z ING Bankiem Śląskim
  W dniu 31 stycznia 2023 r. wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny, SSO Joanna Kurek-Pachla, sygn. akt: II C 403/21. Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna. Dodatkowo Sąd zasądził od Pozwanego na rzecz Powodó...
 • Czytaj więcej >>
  30 stycznia 2023 r. - Prawomocna wygrana z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. w Warszawie
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSA Anna Bohdziewicz, sygn. akt I ACa 425/21 na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 18 grudnia 2020 r., sygn. akt II C 760/17. Sąd z...
 • Czytaj więcej >>
  30 stycznia 2023 r. – Wygrana z PKO Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie Wydział I Cywilny, SSR del. Anna Baran, sygn. akt: I C 3532/22. Sąd ustalił nieważność umowy kredytu. Dodatkowo zasądził na rzecz Powódki kwotę 11.800 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Warto...
 • Czytaj więcej >>
  25 stycznia 2023 r. - Prawomocna wygrana z Santander Bank Polska S.A. w Warszawie
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSA Jolanta Polko, sygn. akt I ACa 1731/21 na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 9 sierpnia 2021 r., sygn. akt II C 907/20. Sąd odd...
 • Czytaj więcej >>
  25 stycznia 2023 r. - Prawomocna wygrana z Bankiem BPH S.A. w Gdańsku
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSA Anna Bohdziewicz, sygn. akt I ACa 1005/21 na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 29 czerwca 2021 r., sygn. akt I C 186/20. Sąd II i...
 • Czytaj więcej >>
  24 stycznia 2023 r. - Prawomocna wygrana z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie
  Wyrok Sąd Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy, Sędzia Wiesława Śmich, sygn. akt V Ca 2356/21 na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie z dnia 23 lipca 2021 r., sygn...
 • Czytaj więcej >>
  20 stycznia 2023 r. - Prawomocna wygrana z Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie V Wydział Cywilny, Sędzia SA Paulina Asłanowicz, sygn. akt: V ACa 127/22 na a skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29 listopada 2021 roku, sygn. akt XXVIII C 40...
 • Czytaj więcej >>
  20 stycznia 2023 r. - Wygrana z Bankiem BPH S.A. w Gdańsku
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny, SSO Lech Skórski, sygn. akt: II C 118/22. Sąd ustalił, że zawarta umowa o kredytu jest nieważna oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 163.778,08 zł z o...
 • Czytaj więcej >>
  19 stycznia 2023 r. – Wygrana z Santander Bank Polska S.A. w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny, SSO Joanna Kurek-Pachla, sygn. akt: II C 706/21. Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna. Ponadto zasądził od pozwanego łącznie na rzecz powodów: - 59.195,65zł z ust...
 • Czytaj więcej >>
  10 stycznia 2023 r. - Prawomocna wygrana z PKO BP S.A. w Warszawie
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, SSO del. Aneta Pieczyrak-Pisulińska, sygn. akt: I ACa 215/22 w wyniku apelacji pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 93/21. Sąd apelacyjny oddalił apelację ...
 • Czytaj więcej >>
  30 grudnia 2022 r. – wygrana z Wygrana z Bank Millennium S.A. w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSO Krzysztof Żyłka, sygn. akt: I C 685/22, w którym Sąd ustalił, że nie istnieje między stronami stosunek prawny kredytu wynikający z umowy kredytu hipotecznego oraz zasądził...
 • Czytaj więcej >>
  30 grudnia 2022 r. – wygrana z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSO Krzysztof Żyłka, sygn. akt: I C 1665/21, w którym Sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego pomiędzy stronami wynikającego z z umowy o kredyt dewizowo-mieszkaniowo-inwest...
 • Czytaj więcej >>
  29 grudnia 2022 r. – Prawomocna wygrana Bank Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie
  Wyrok Sąd Apelacyjnego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSA Małgorzata Wołczańska (spr.), SA Anna Bohdziewicz, SA Elżbieta Karpeta, sygn. akt I ACa 1254/21, na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z d...
 • Czytaj więcej >>
  29 grudnia 2022 r. – Prawomocna wygrana z mBank S.A. w Warszawie
  Wyrok Sąd Apelacyjnego w Katowicach, V Wydział Cywilny, SSA Grzegorz Misina, sygn. akt V ACa 351/21, na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 12 maja 2021r., sygn. akt I C 274/20. Sąd zmienił za...
 • Czytaj więcej >>
  29 grudnia 2022 r. – Prawomocna wygrana z mBank S.A. w Warszawie
  Wyrok Sąd Apelacyjnego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSA Małgorzata Wołczańska (spr.), SA Anna Bohdziewicz, SA Elżbieta Karpeta, sygn. akt I ACa 1271/21, na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dni...
 • Czytaj więcej >>
  28 grudnia 2022 r. – Wygrana z mBank S.A. w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Sosnowcu, I Wydział Cywilny, SSR del. Katarzyna Czerwińska – Koral, sygn. akt: I C 42/22, w którym ustalono, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta z poprzednikiem prawnym pozwanego tj. BRE Bank Spółka Akcyjn...
 • Czytaj więcej >>
  28 grudnia 2022 r. – Prawomocna wygrana Bank Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSA Anna Bohdziewicz, sygn. akt I ACa 873/21, na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 8 czerwca 2021 r., sygn. akt I C 1181/20, w którym S...
 • Czytaj więcej >>
  28 grudnia 2022 r. - Wygrana z BNP Paribas S.A.
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSR del. Maciej Wójcicki, sygn. akt: XXVIII C 14119/21, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził od Pozwanego na rzecz Powódki kwotę 246.892, 77 zł wraz...
 • Czytaj więcej >>
  28 grudnia 2022 r. – wygrana z mBank S.A. w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSO Krzysztof Żyłka, sygn. akt: I C 815/22, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów kwotę 27844 zł wraz z odsetkami za opóźni...
 • Czytaj więcej >>
  28 grudnia 2022 r. – Wygrana z Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu 
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny, SSO Bogusława Kubica, sygn. akt: II C 708/21, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasadził od Pozwanego na rzecz Powoda kwotę 33574 zł i kwotę 64610 CHF wraz z...
 • Czytaj więcej >>
  27 grudnia 2022 r. – Prawomocna wygrana z mBank S.A. w Warszawie
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, VI Wydział Cywilny, Sędzia Grzegorz Tyliński, sygn. akt VI ACa 23/22, na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 października 2021 r., sygn. akt XXVIII C 3468/...
 • Czytaj więcej >>
  27 grudnia 2022 r. - Wygrana z Bankiem BPH S.A. w Gdańsku
  Wyrok Sądu Okręgowego w Sosnowcu, I Wydział Cywilny, sędzia (del.) Magdalena Krauzowicz-Bryś, sygn. akt: I C 98/22,  w którym Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 331.341,47zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dn...
 • Czytaj więcej >>
  21 grudnia 2022 r. - Prawomocna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSA Jolanta Polko, sygn. akt I ACa 1710/21 na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 14 października 2021 r., sygn. akt I C 214/21. Sąd...
 • Czytaj więcej >>
  21 grudnia 2022 r. - Prawomocna wygrana z Deutsche Bank Polska S.A. w Warszawie
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSA Jolanta Polko, sygn. akt I ACa 1710/21 na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 14 października 2021 r., sygn. akt I C 214/21. Sąd...
 • Czytaj więcej >>
  21 grudnia 2022 r. - Wygrana z BNP PARIBAS Bank Polska S.A. w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSO Aneta Wolska, sygn. akt I C 545/21, w którym zasądzono od pozwanego na rzecz powódki kwotę 53.074,61 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 19 maja 2021 r. ...
 • Czytaj więcej >>
  20 grudnia 2022 r. - Wygrana z Bankiem BPH S.A. w Gdańsku
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, I Wydział Cywilny, SSO Izabela Górnikiewicz-Wróbel, sygn. akt I C 69/18, w którym Sąd ustalił, że umowa kredytu jest nieważna, ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwoty: a) 5.730,38...
 • Czytaj więcej >>
  20 grudnia 2022 r. - Prawomocna wygrana z mBank S.A. w Warszawie
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSA Lucyna Morys - Magiera, sygn. akt: I ACa 1463/21 na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 7 czerwca 2021 r., sygn. akt II C 682/20. ...
 • Czytaj więcej >>
  16 grudnia 2022 r. - Wygrana z PKO BP SA w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSO Katarzyna Zadora, sygn. akt: I C 1393/21, w którym Sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego w postaci umowy kredytu hipotecznego, zawartej pomiędzy Pozwanym a Powodami w...
 • Czytaj więcej >>
  16 grudnia 2022 r. - Prawomocna wygrana z Credit Agricole Bank Polska S.A. we Wrocławiu
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Wydział V Cywilny, SSA Aleksandra Janas, sygn. akt: V ACa 338/21, na skutek apelacji od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt: I C 516/20. Sąd zmieniając wyrok us...
 • Czytaj więcej >>
  15 grudnia 2022 r. – Prawomocna wygrana z PKO BP SA
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie, I Wydział Cywilny, SSA Regina Kurek (spr.), SA Jerzy Bess, SA Kamil Grzesik, sygn. akt I ACa 339/21 na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 29 grudnia 2020 r. s...
 • Czytaj więcej >>
  12 grudnia 2022 r. - Wygrana z BNP Paribas Bank Polska SA w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 1635/21, w którym Sąd ustalił nieważność kredytu. Ponadto zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów kwotę 458 550 zł z odsetkami od 14.12.2021 r. oraz kwotę 6400 zł tytułem zwrotu k...
 • Czytaj więcej >>
  12 grudnia 2022 r. – wygrana z mBank S.A. w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Sosnowcu, SSR del. Katarzyna Czerwińska-Koral, sygn. akt: I C 21/22, w którym Sąd ustalił nieważności umowy kredytu oraz dodatkowo zasądził na rzecz Powodów 6434 zł. Wyrok został uzyskany w niecałe 8 miesię...
 • Czytaj więcej >>
  6 grudnia 2022 r. - Prawomocna wygrana z Bankiem Millennium SA w Warszawie
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, I Wydział Cywilny, SSA Dorota Markiewicz, sygn. akt I ACa 913/22, na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11 maja 2022 r., sygn. akt XXIV C 1262/19. Sąd co ...
 • Czytaj więcej >>
  28 listopada 2022 r. - wygrana z Getin Noble Bank SA w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny, SSO Adrianna Wziętal, sygn. akt: II C 929/20, w którym Sąd ustalił, że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 80 351,9...
 • Czytaj więcej >>
  29 listopada 2022 roku - Wygrana z Bankiem Millennium SA w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, I Wydział Cywilny, SSO Anna Lipińska, sygn. akt: I C 335/21, w którym Sąd ustalił, że umowa o kredyt jest nieważna. Dodatkowo zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 118 337,85 zł z ...
 • Czytaj więcej >>
  29 listopada 2022 roku - Wygrana z PKO BP SA z siedzibą w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, I Wydział Cywilny, SSO Andrzej Kieć, sygn. akt: I C 93/21, w którym Sąd ustalił, że umowa o kredyt mieszkaniowy zawarta pomiędzy powodami, a poprzednikiem prawnym pozwanego Nordea Bank Polska Spó...
 • Czytaj więcej >>
  29 listopada - Wygrana z mBank SA w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak, sygn. akt: XXVIII C 4738/21, w którym Sąd ustalił, iż umowa kredytu hipotecznego dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowanego kursem CHF j...
 • Czytaj więcej >>
  28 listopada 2022 roku - Pierwsza wygrana naszej Kancelarii z Getin Noble Bank S.A. w Warszawie po przymusowej restrukturyzacji
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSO Katarzyna Zadora, sygn. akt I C 1091/21, w którym Sąd ustalił, że Umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy pozwanym a powódką jest nieważna. Dodatkowo zasądził od pozwa...
 • Czytaj więcej >>
  25 listopada 2022 roku - Wygrana z PKO BP SA w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny, SSO Bogusława Kubica, sygn. akt: II C 107/22, w którym Sąd ustalił, że nie istnieje między stronami stosunek prawny wynikający z umowy kredytu mieszkaniowego własny kąt hipot...
 • Czytaj więcej >>
  24 listopada 2022 roku - Wygrana z PKO BP SA w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSO Anna Sekuła, sygn. akt: I C 551/22, w którym Sąd zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwoty: 339 808,94 zł wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 21 luteg 2022 r. do dnia...
 • Czytaj więcej >>
  24 listopada 2022 roku - Prawomocna wygrana z Bankiem Millennnium SA w Warszawie
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSA Roman Sugier, sygn.akt: I ACa 949/21 na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 11 czerwca 2021 r., sygn. akt: I C 531/19, w którym Sąd z...
 • Czytaj więcej >>
  24 listopada 2022 roku - Prawomocna wygrana z BNP Paribas Bank Polska SA w Warszawie
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSA Joanna Polko, sygn. akt: I ACa 1624/21 na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30 lipca 2021 r., sygn. akt: II C 393/20, w Sąd zmienił...
 • Czytaj więcej >>
  24 listopada 2022 roku - Prawomocna wygrana z PKO BP SA w Warszawie
  W dniu 24 listopada 2022 r. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSA Joanna Naczyńska, sygn.akt: I ACa 1468/21 na skutek aplelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20 maja 2021 r., sygn.a...
 • Czytaj więcej >>
  22 listopada 2022 roku - Wygrana z Bankiem Millennium SA w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny, SSO Joanna Kurek-Pachla, sygn. akt: II C 336/21, w którym Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF zawarta pomiędzy powodami a pozwanym, jest nieważna. Po...
 • Czytaj więcej >>
  16 listopada 2022 roku - Wygrana z Bankiem BPH SA w Gdańsku
  Wyrok Sądu Okręgowego w Sosnowcu, I Wydział Cywilny, SSR del. Katarzyna Czerwińska-Koral, sygn. akt: I C 23/22, w którym Sąd ustalił na podstawie art. 189 k.p.c., że Umowa Kredytu zawarta pomiędzy Pozwanym a Powodem – jest nieważn...
 • Czytaj więcej >>
  17 listopada 2022 roku - Prawomocna wygrana z Powszechną Kasą Oszczędności SA w Warszawie
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach V Wydział Cywilny, sygn. akt V A Ca 479/21, na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 29 czerwca 2021 r., sygn. akt I C 274/18. W wyroku apelacyjnym, Sąd zmienił...
 • Czytaj więcej >>
  14 listopada 2022 roku - Prawomocna wygrana z ING Bankiem Śląskim SA w Katowicach
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSA Lucyna Morys-Magiera, sygn. akt: I ACa 1265/22, w którym Sąd oddalił apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt: I C 287/21 z dnia 11 ...
 • Czytaj więcej >>
  10 listopada 2022 roku - Wygrana z PKO BP SA w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny, SSO Joanna Głogowska, sygn. akt: II C 376/22, w którym Sąd ustalił nieistnienie zawartej umowy kredytu oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.434 zł tytułem zwro...
 • Czytaj więcej >>
  9 listopada 2022 roku - Wygrana z ING Bankiem Śląskim SA w Katowicach
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSO Krzysztof Żyłka, sygn. akt: I C 289/22, w którym Sąd ustalił nieważność umowy o mieszkaniowy kredyt hipoteczny oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 11.834 zł ...
 • Czytaj więcej >>
  4 listopada 2022 roku - Wygrana z ING Bankiem Śląskim SA w Katowicach
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny, SSO Anna Bogaczyk - Żyłka, sygn. akt: II C 566/21,  którym Sąd ustalił, że umowa o kredyt jest nieważna oraz zasądził 29.013,20 zł wraz z ustawowymi odsetkami od 5 lipca 2022...
 • Czytaj więcej >>
  31 października 2022 r. - Prawomocna wygrana Santander Bank Polska SA w Warszawie
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, SSA Irena Piotrowska, V ACa 143/21 oddalił apelację pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 7 stycznia 2021 roku, SSO Barbara Przybylska, sygn. akt: I C 155/20. Tym samym zos...
 • Czytaj więcej >>
  31 października 2022 r. - Prawomocna wygrana z Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, SSA Dariusz Chrapoński, V ACa 435/21 oddalił apelację Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 26 maja 2021 roku, SSO Wojciech Hajduk, sygn. akt:...
 • Czytaj więcej >>
  25 października 2022 r. - Wygrana z Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt: I C 578/21, SSO Katarzyna Zadora, w którym Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 97.363,88 z...
 • Czytaj więcej >>
  24 października 2022 r. - Wygrana z mBank SA w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny, SSO Izabella Knych, sygn. akt: II C 1182/21, w którym Sąd ustalił nieważność umowy, ponadto zasądził 106.490 zł i 47.395 CHF wraz z odsetkami oraz 11.834 zł tytułem zwrotu ko...
 • Czytaj więcej >>
  20 października 2022 r. - Wygrana z PKO BP SA w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXV Wydział Cywilny, sygn. akt XXV C 1772/20, w którym Sąd ustalił, że stosunek prawny pomiędzy Powodami a Pozwanym nie istnieje oraz zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów 124.948,55 zł i 23.109...
 • Czytaj więcej >>
  19 października 2022 r. - Wygrana z PKO BP SA w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny, sygn. akt: II C 1218/21, w którym Sąd ustalił, że stosunek prawny pomiędzy Powodami a Pozwanym nie istnieje oraz zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów 161.124,07 zł wraz z o...
 • Czytaj więcej >>
  18 października 2022 r. - Wygrana z Bankiem BPH SA w Gdańsku
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSO Wacława Walencka, sygn. akt: IC 312/22, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie 11.834 zł tytułem zwrotu kosztów ...
 • Czytaj więcej >>
  18 października 2022 r. - Prawomocna wygrana z PKO BP SA w Warszawie
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Wydział I Cywilny, SSA Joanna Naczyńska, sygn. akt: I ACa 1217/21, Sąd oddalił apelację pozwanego Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny, sygn. akt: II C 1056/18, jed...
 • Czytaj więcej >>
  17 października 2022 r. – Wygrana z Santander Bank Polska SA w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Sosnowcu, I Wydział Cywilny, SSO Katarzyna Czerwińska-Koral, sygn. akt: I C 17/22, w którym Sąd utrzymał w całości wyrok zaoczny z dnia 13 czerwca 2022 r. sygn. akt: I C 17/22.
 • Czytaj więcej >>
  17 października 2022 r. - Prawomocna wygrana z ING Bank Śląski w Katowicach
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, SSA Anna Bohdziewicz, sygn. akt: I ACa 257/21, po rozpoznaniu w dniu 8 października 2022 r. na rozprawie sprawy o ustalenie i zapłatę, na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego z ...
 • Czytaj więcej >>
  14 października 2022 r. - Prawomocna wygrana z ING Bank Śląski w Katowicach
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach (SSA Piotr Łakomiak) w sprawie sygn. akt I ACa 1543/21, w którym Sąd oddalił apelację ING Bank Śląski od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 28 lipca 2021 roku, sygn. akt: II C 187/21 ( ...
 • Czytaj więcej >>
  10 października 2022 r. - Prawomocna wygrana z Bankiem BPH SA w Gdańsku
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Wydział I Cywilny, sygn. akt: I ACa 1335/21, SSA Piotr Łakomiak. Sprawa dotyczyła umowy dawnego GE Money Bank. Sąd oddalił apelację pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dni...
 • Czytaj więcej >>
  10 października 2022 r. - Prawomocna wygrana z mBank SA w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, V Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt: V Ca 2726/21, SSO Zbigniew Podedworny, w którym Sąd oddalił apelację pozwanego banku od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia...
 • Czytaj więcej >>
  7 października 2022 r. - Wygrana z ING Bank Śląski SA w Katowicach
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny, sygn. akt: II C 1181/21, SSO Anna Bogaczyk-Żyłka, w którym Sąd ustalił nieważność umowy, ponadto zasadził od Banku na rzecz powodów kwotę 20 838,97 zł z ustawowymi odsetkami,...
 • Czytaj więcej >>
  4 października 2022 r. – Wygrana z Bankiem BPH SA w Gdańsku
  Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, I Wydział Cywilny, SSO Ilona Kolarz, sygn. akt: I C 73/22, w którym Sąd ustalił, że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna. Ponadto zasądził kwotę 193.026,46 zł i 2.520 CHF z ustawowymi od...
 • Czytaj więcej >>
  3 października 2022 r. - Wygrana z mBank SA w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt: I C 1282/21, SSO Aneta Wolska, w którym Sąd ustalił nieważność umowy kredytu, ponadto zasądził na rzecz powoda kwotę 80.307,19 zł wraz z odsetkami za opóźnienie od ...
 • Czytaj więcej >>
  28 września 2022 r. - Wygrana z Deutsche Bank Polska SA w Warszawie - umowa nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny, sygn. akt: II C 246/21, SSO Lech Skórski. Sąd ustalił w sentencji,że umowa kredytu zaawarta pomiędzy Bankiem, a kredytobiorcami jest nieważna.
 • Czytaj więcej >>
  28 września 2022 r. - Wygrana z PKO BP SA
  Sąd ustalił w sentencj, że umowa zawarta pomiędzy kredytobiorcami, a Bankiem jest nieważna, ponadto zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 272 708,18 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 30 września 2019 r. do dnia zapłaty ...
 • Czytaj więcej >>
  22 września 2022 r. - Prawomocna wygrana z Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu - umowa nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 999/21, w składzie następującym: SSA Roman Sugier, SSA Małgorzata Wołczańska oraz SA Lucyna Morys-Magiera (spr.) na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu O...
 • Czytaj więcej >>
  19 września 2022 r. - Wygrana z mBank SA w Warszawie- umowa nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSR del. Anna Sekuła, sygn. akt: I C 411/22. Sąd ustalił w sentencju, że umowa kredytu jest nieważna. Ponadto Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 11 800 zł tytułem zwrotu kos...
 • Czytaj więcej >>
  14 września 2022 r. - Wygrana z Bankiem BPH SA w Gdańsku- umowa przesłankowo nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt: I C 257/21, SSO Aneta Wolska. Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę 217 544,81 zł oraz kwotę 12 062,87 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od: 1) kwoty 29...
 • Czytaj więcej >>
  13 września 2022 r. - Wygrana z Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie- umowa nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, I Wydział Cywilny, SSO Marzena Buszka. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna. Ponadto na rzecz powoda Sąd zasądził kwotę 53 551,13 zł oraz kwotę 28 627,00 CHF...
 • Czytaj więcej >>
  7 września 2022 r. – Prawomocna wygrana z ING Bank Ślaski SA w Katowicach - umowa nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, SSO del. Aneta Pieczyrak- Pisulińska, sygn. akt: I ACa 1613/21. Sąd oddalił apelację Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Jolanta Polko, sygn.akt: I C 547/21 w zakresie ustalenia ...
 • Czytaj więcej >>
  1 września 2022 roku - Wygrana z Bankiem Millennium SA w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku, I Wydział Cywilny, sygn. akt: I C 231/21, SSO Sławomir Łabuz. Sąd zasądził na rzecz powoda kwotę 33 651,62 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 3 marca 2022 r. oddalając dalej idące...
 • Czytaj więcej >>
  29 sierpnia 2022 r. - Wygrana z mBankiem Spółką Akcyjną w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny, syg. akt: II C 409/22, SSO Joanna Głogowska. Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna oraz zasądził na rzecz powodów kwotę 11 834 zł kosztów procesowych wraz z ...
 • Czytaj więcej >>
  29 sierpnia 2022 roku - Prawomocna wygrana z ING Bankiem Śląskim SA w Katowicach
  Sąd Apelacyjny w Katowicach, sygn. akt: I ACa 1469/21, SSA Jolanta Polko. Sąd oddalił apelację banku oraz zasądził 8100 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Sąd nie uwzględnił zarzutu potrącenia i zatrzymania.
 • Czytaj więcej >>
  23 sierpnia 2022 r. - Wygrana z Bankiem Millennium Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej I Wydział Cywilny, syg. akt: I C 306/21, SSO Marzena Buszka. Sąd usalił, że umowa jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz powodów łącznie kwotę 148288,62 zł oraz kwotę 33 223,89 CHF wraz z...
 • Czytaj więcej >>
  23 sierpnia 2022 roku - Wygrana z Millennium Bank Spółką Akcyjną
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 17/21, SSO Agata Młynarczyk - Śmieja. Sąd ustalił, że umowa jest nieważna oraz zasądził na rzecz powoda kwotę 71 tys. CHF oraz kwotę 11 800 zł kosztów procesowych. Od początku ...
 • Czytaj więcej >>
  19 sierpnia 2022 roku – Prawomocna wygrana z PKO BP Spółką Akcyjną
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, SSA Piotr Łakomiak, sygn. akt I ACa 1444/21. Sąd oddalił apelację Banku PKO BP Spółka Akcyjna od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30 sierpnia 2022 roku, sygn. akt: II C 627/20, SSO B...
 • Czytaj więcej >>
  18 sierpnia 2022 roku - Wygrana z Bankiem Millennium Spółką Akcyjną - umowa nieważna w sentencji.
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach SSO Agata Młynarczyk - Śmieja, sygn. akt I C 272/21. Sąd ustalił nieważność umowy oraz zasądził 48 000 zł oraz 73 000 CHF z odsetkami od 20 marca 2021 roku,  dodatkowo zasądził koszty postępowani...
 • Czytaj więcej >>
  16 sierpnia 2022 roku - Wygrana z Bankiem Millennium Spółką Akcyjną w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXV Wydział Cywilny w składzie Przewodniczącego Sędziego Kamila Gołaszewskiego. Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna. Ponadto zasądził na rzecz powodów kwotę 126 637,14 CHF oraz...
 • Czytaj więcej >>
  12 sierpnia 2022 roku - Prawomocna Wygrana z BNP Paribas Bank Polska - umowa dawnego BGŻ nieważna w sentencji.
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach SSO del Tomasz Tatarczyk,  sygn. akt I ACa 661/21. Sąd w całości oddalił apelację Banku od wyroku z dnia 14 kwietnia 2020 Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 346/20, SSO Agata Witkowsk...
 • Czytaj więcej >>
  29 lipca 2022 roku - Prawomocna wygrana z  PKO BP SA
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, I Wydział Cywilny, sygn. akt  I ACa 673/21, SSO Tomasz Tatarczyk. Sąd oddalił apelację Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 29 stycznia 2021 r., sygn. akt  II C 519/19 oraz zasą...
 • Czytaj więcej >>
  27 lipca 2022 roku - Wygrana z  PKO BP SA
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 940/21, SSO Bogusława Kubica. Sąd ustalił w sentencji, że stosunek prawny kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny wynikający z umowy numer zawartej pomiędzy pozwanym a powod...
 • Czytaj więcej >>
  27 lipca 2022 roku - Wygrana z Deutsche Bank Polska Spółka akcyjna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku, SSO Agata Pędracka. Sąd ustalił w sentencji, że jest w całości nieważna, zasądza od pozwanego Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów - 71.485,75 zł (siedemdzies...
 • Czytaj więcej >>
  27 lipca 2022 - Prawomocna Wygrana z  mBank Spółka akcyjna
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Wydział I Cywilny, SSA Elżbieta Karpeta, sygn. akt: I ACa 863/21 prawie w całości oddalił apelację mBank od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 14 maja 2021 roku, sygn. akt: I C 808/19....
 • Czytaj więcej >>
  22 Lipca 2022 roku - Wygrana z Millennium Bank Spółka akcyjna
  Wyrok Sąd Okręgowego w Katowicach, I wydział Cywilny, SSO Krzysztof Żyłka, sygn. akt: I C 71/22. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu hipotecznego zawarta z Bank Millennium Spółka Akcyjna w Warszawie jest nieważna i zasądził ...
 • Czytaj więcej >>
  22 lipca 2022 roku - Wygrana z Getin Noble Bank Spółka akcyjna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II Wydział Cywilny, sygn. akt: II C 335/21, SSO Anna Bogaczyk- Żyłka. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF, a zawarta pomiędzy powodami i poprzednikiem pra...
 • Czytaj więcej >>
  14 lipca 2022 roku -  Wygrana z mBank Spółka akcyjna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, I Wydział Cywilny, SSO Andrzej Kieć, sygn. akt: I C 607/21. Sąd ustalił w sentencji, że umowa o kredyt hipoteczny z 2008 roku zawarta pomiędzy stronami jest nieważna; oddalił powództwo w pozostał...
 • Czytaj więcej >>
  13 lipca 2022 roku - Prawomocna wygrana z PKO BP SA
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSA Anna Bohdziewicz, sygn. akt: I ACa 143/21 w sprawie z powództwa przeciwko PKO BP SA z siedzibą w Warszawie o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji obu stron od wyroku S...
 • Czytaj więcej >>
  11 lipca 2022 roku - Wygrana z PKO BP SA
  Sąd Okręgowy w Rybniku, I Wydział Cywilny, SSO Elżbieta Kaziród, sygn. akt: I C 1576/20: Sąd ustalił, że umowa kredytu Własny Kąt hipoteczny z 2008 roku zawarta między stronami jest nieważna; oddalił żądanie zapłaty w całości; zas...
 • Czytaj więcej >>
  11 lipca 2022 roku - Wygrana z mBank Spółka Akcyjna
  Sąd Okręgowy w Rybniku, I Wydział Cywilny, SSO Elżbieta Kaziród, sygn. akt: I C 2480/20: Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny „mPlan” waloryzowany kursem CHF zawarta między stronami jest nieważna, zasądził od pozwanego na rze...
 • Czytaj więcej >>
  11 lipca 2022 roku - Prawomocna wygrana z Bankiem Ochrony Środowiska S.A
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, I Wydział Cywilny, w składzie: SSA Małgorzata Wołczańska, SA Anna Bohdziewicz SA Lucyna Morys – Magiera, sygn. akt: I ACa 386/21 w sprawie przeciwko Bankowi Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą ...
 • Czytaj więcej >>
  7 lipca 2022 roku - Wygrana z PKO BP
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Krzysztof Żyłka o sygn. akt: I C 1455/21. Sąd zasądził od pozwanego PKO BP SA na rzecz powódki kwotę 129.436,41 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 13 października 2021 roku do ...
 • Czytaj więcej >>
  6 lipca 2022 roku - Prawomocna wygrana z Millennium Bank
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSA Małgorzata Wołczańska (spr.) SSA Mieczysław Brzdąk SSA Lucyna Morys – Magiera w sprawie o sygn. akt: I ACa 253/21 z dnia 22 stycznia 2021 r., sygn. akt I C 211/19. Sąd p...
 • Czytaj więcej >>
  4 lipca 2022 roku - Prawomocna wygrana z mBank Spółka Akcyjna
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, I Wydział Cywilny, SSA Joanna Naczyńska w sprawie przeciwko mBank Spółce Akcyjnej w Warszawie o sygn. akt: I ACa 804/21 o ustalenie i zapłatę na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgo...
 • Czytaj więcej >>
  30 Czerwca 2022 roku - Prawomocna Wygrana z Getin Noble Bank S.A z siedzibą w Warszawie
  Wyrok Sądu Apelacyjnego  w Warszawie, Wydział VI Cywilny,  SSA Małgorzata Borkowska na skutek apelacji obu stron zmienił Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie sygn. akt: XXV C 106/18  w taki sposób, że zasądził na rzecz Powodów solida...
 • Czytaj więcej >>
  24 Czerwca 2022 roku - Wygrana z Getin Noble Bank S.A z siedzibą w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach,  Wydział I Cywilny SSO Wacława Walencka. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF z 2007 roku jest nieważna, zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 98.358...
 • Czytaj więcej >>
  15 Czerwca 2022 roku - Wygrana z mBank Bank Spółka Akcyjna- umowa nieważna przesłankowo
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny SSO Agata Witkowska, sygn. akt: I C 416/21. Sąd zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów łącznie kwotę 145.719,70 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 kwietnia...
 • Czytaj więcej >>
  15 Czerwca 2022 roku - Wygrana z Millennium Bank Spółka Akcyjna- umowa nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny SSO Anna Bogaczyk-Żyłka w sprawie o sygn. akt: II C 529/21. Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta przez Powodów z Pozwanym jest nieważna. Sąd zasądził od Pozwanego ...
 • Czytaj więcej >>
  3 Czerwca 2022 roku - Wygrana z Getin Noble Bank S.A z siedzibą w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego  w Warszawie,  XXVIII  Wydział Cywilny, SSO Piotr Grenda sygn. akt: XXVIII C 2335/21. Sąd zasądził od pozwanego Getin Noble Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów do majątku wspólnego kw...
 • Czytaj więcej >>
  3 Czerwca 2022 roku - Prawomocna Wygrana z Getin Noble Bank S.A z siedzibą w Warszawie
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, Wydział I Cywilny SSO del. Aneta Pieczyrak-Pisulińska sygn. akt: I ACa 904/21 w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A. na skutek apelacji obu Stron od Wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dn...
 • Czytaj więcej >>
  2 Czerwca 2022 roku - Wygrana z Millennium Bank Spółka Akcyjna- umowa nieważna w sentencji
  Wyrok  Sądu Okręgowego  w Gliwicach,  Wydział  I Cywilny SSO Jarosław Klon,  sygn. akt: I C 974/21. Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny, zawarta w 2008 roku pomiędzy powodem a Bankiem Millennium Spółką Akcyjną z siedzibą w W...
 • Czytaj więcej >>
  1 Czerwca 2022 roku - Wygrana z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Wiedniu- umowa nieważna przesłankowo
  Wyrok Sądu Okręgowego  w Katowicach, Wydział  I Cywilny,  SSO Krzysztof Żyłka sygn. akt: I C 1476/21. Sąd zasądził od pozwanego Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu Oddział w Polsce na rzecz powódki kwotę 170.964,...
 • Czytaj więcej >>
  31 Maja 2022 roku - Prawomocna wygrana z mBank Spółka Akcyjna - umowa nieważna przesłankowo
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt I ACa 405/20, SSA Marzanna Góral. Sąd zmienił niekorzystny dla  naszych klientów wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie  z dnia  19.06.2020, I C 168/17, SSO Ewa Ligoń-Krawczyk w taki sposó...
 • Czytaj więcej >>
  30 Maja 2022 roku - Prawomocna wygrana Getin Noble Bank
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt: I ACa 14/21,  SSA Anna Bohdziewicz. Sąd na posiedzeniu niejawnym na skutek apelacji obu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 19 listopada 2020 r., sygn. akt I C 925/1...
 • Czytaj więcej >>
  27 Maja 2022 roku - Wygrana z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Wiedniu- dwie umowy nieważne w sentencji
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach  I Wydział Cywilny, sygn. akt IC 233/20, Sędzia Agata Młynarczyk – Śmieja. Sąd ustalił w sentencji, że umowa o kredyt hipoteczny numer zawarta w dniu 22 sierpnia 2007r. pomiędzy EFG Eurobank Erga...
 • Czytaj więcej >>
  25 Maja 2022 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A- umowa  kredytu  WŁASNY KĄT hipoteczny nieważna w sentencji.
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, sygn. akt: I C 702/21,  SSO Katarzyna Sznajder. Sąd ustalił w sentencji, iż umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny denominowanego kursem CHF z 2008 roku jest nieważna i tym samym nie ...
 • Czytaj więcej >>
  25 Maja 2022 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A - umowa nieważna w sentencji.
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 399/21,  SSO Katarzyna Zadora. Sąd ustalił w sentencju, iż umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny denominowanego kursem CHF z 2004 r., jest nieważna i tym samym nie wi...
 • Czytaj więcej >>
  25 Maja 2022 roku - Prawomocna wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A - umowa nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, sygn. akt: I ACa 667/21, SSA Elżbieta Karpeta. Sąd Apelacyjny podtrzymał w całości Wyrok Sąd Okręgowego w Katowicach z dnia 10 maja 2021 r. sygn. akt: I C 177/21, w którym us...
 • Czytaj więcej >>
  24 Maja 2022 roku - Prawomocna wygrana z Getin Noble Bank S.A.
  Wyrok  Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny,  sygn. akt: I ACa 258/21,  SSO del. Tomasz Tatarczyk. Sąd Apelacyjny podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 29 stycznia 2021 r. sygn. akt: I C 264/20 w zakresi...
 • Czytaj więcej >>
  23 Maja 2022 roku - Wygrana z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Wiedniu
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 147/22 SSO Joanna Głogowska. Sąd ustalił w sentencji, że  umowa kredytu z 2008 roku zawarta przez powodów z dawnym Polbankiem (obecnie Raiffeisen Bank International AG. )  jest n...
 • Czytaj więcej >>
  23 Maja 2022 roku - Wygrana z Millennium Bank S.A - umowa nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie sygn. akt: I C 213/21 SSO Tomasz Kita. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu z 2006 roku zawarta przez powodów z Bankiem Millennium S.A jest nieważna oraz  zasądził na rzecz powodów zwrot w...
 • Czytaj więcej >>
  23 Maja 2022 roku - Prawomocna wygrana z Santander Bank Polska S.A - umowa EKSTRALOKUM nieważna w sentencji
  Wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach sygn. akt: ACa 714/20 SSA Lucyna Morys – Magiera. Sąd oddalił apelację banku przez co utrzymał się wyrok I Instancji ustalający nieważność umowy kredytu z 2008 roku zawartej z dawnym Kredyt Ban...
 • Czytaj więcej >>
  18 Maja 2022 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A - umowa nieważna w sentencji.
  Wyrok Sądu Okręgowego w  Rybniku, I Wydział Cywilny, sygn. akt I C 892/21, SSO Michalina Stabla. Sąd ustalił w sentencji, iż umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny zawarta między Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Po...
 • Czytaj więcej >>
  16 Maja 2022 roku - Wygrana z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna- umowa nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny, akt: II C 858/20, SSO Izabella Knych. Sąd ustalił w sentencji,  że umowa o mieszkaniowy kredyt budowlano – hipoteczny w złotych indeksowany kursem zawarta w pomiędzy powodami ...
 • Czytaj więcej >>
  16 Maj 2022 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski- umowa  o kredyt mieszkaniowy Nordea – Habitat nieważna w sentencji.
  Wyrok Sadu Okręgowego w Katowicach, akt: II C 407/21, SSO Izabella Knych. Sąd ustalił , że umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea – Habitat zawarta pomiędzy powodami a poprzednikiem prawnym pozwanego Nordea Bank Polska Spółką Akcyjną ...
 • Czytaj więcej >>
  16 Maj 2022 roku - Prawomocna wygrana z ING Bank Śląski - umowa nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny w składzie, SSA Jolanta Polsko na posiedzeniu niejawnym oddalił apelację ING Banku Śląskiego Spółce Akcyjnej w Katowicach od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 6 paźdz...
 • Czytaj więcej >>
  11 Maja 2022 roku - Wygrana z Santander Bank Polska S.A.- umowa nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, sygn. akt: XXVIII C 567/21, SSO Agnieszka Wlekły-Pietrzak. Sąd ustalił w sentenci, że umowa zawarta pomiędzy stronami jest nieważna i zasądził dochodzoną przez powodów kwo...
 • Czytaj więcej >>
  11 Maja 2022 roku - Wygrana z Millennium Bank Spółka Akcyjna- umowa nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, SSO Paweł Pyzio, sygn. akt: XXIV C 1262/19.  Sąd ustalił w sentencji, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 30 sierpnia 2006 r. jest nieważna oraz  ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 28 m...
 • Czytaj więcej >>
  11 Maja 2022 roku - Wygrana z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Wiedniu
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, I Wydział Cywilny, SSO Wojciech Hajduk, sygn. akt I C 279/21.  Sąd ustalił w sentencji, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 11.01.2008r. zawarta pomiędzy powodami oraz EFG Eurobank Ergasias SA w ...
 • Czytaj więcej >>
  Wygrana Kancelarii przed Sądem Najwyższym z Bankiem PKO BP w sprawie frankowej
  Z niezmierną radością chcieliśmy poinformować o wygranej kancelarii przed Sądem Najwyższym w sprawie kredytu denominowanego w  CHF. W dniu 18 maja 2022 roku Sąd Najwyższy II CSKP 972/22 oddalił skargę kasacyjną Banku PKO BP zło...
 • Czytaj więcej >>
  27 Kwietnia 2022 roku - Wygrana z Millennium Bank z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt I C 1460/21, SSO Krzysztof Żyłka. Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta przez powodów z pozwanym Bankiem Millennium Spółką Akcyjną w Warszawie jest nieważna oraz zasądził o...
 • Czytaj więcej >>
  27 Kwietnia 2022 roku - Prawomocna wygrana z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) umowa nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, SSA Mieczysław Brzdąk, I ACa 459/21 oddalił w znacznej części apelację Banku od wyroku SO w Katowicach, SSO Bogusława Kubica z 15 grudnia 2020 roku, sygn. akt.  II C 136/20 ustalającego nieważ...
 • Czytaj więcej >>
  25 Kwietnia 2022 roku - Wygrana z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach - umowa nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach,   SSO Joanna Głogowska, sygn. akt: II C 85/22. Sąd ustalił w sentencji, że umowa o kredyt budowlano-hipoteczny z dnia 17 lipca 2008 roku jest nieważna oraz zasądził na rzecz powoda 40.032,91 PLN...
 • Czytaj więcej >>
  25 Kwietnia 2022 roku - Prawomocna Wygrana z mBank Spółka Akcyjna - umowa nieważna przesłankowo
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, sygn. akt I ACa 299/22, SSA Aleksandra Korusiewicz. Sąd  oddalił apelację pozwanego  Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 07 grudnia 2021 r., sygn. akt I C 3...
 • Czytaj więcej >>
  25 Kwietnia 2022 roku - Prawomocna wygrana z PKO BP Spółka Akcyjna- umowa Nordea- Habitat nieważna w sentencji 
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach SSA Tomasz  Ślęzak, sygn. akt I ACa 1300/21 na posiedzeniu niejawnym , od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 21 maja 2021 r., sygn. akt II C 158/19, SSO Anna Bogaczyk Żyłka oddalił w ca...
 • Czytaj więcej >>
  22 Kwietnia 2022 roku - Prawomocna wygrana z mBank Spółka Akcyjna- umowa nieważna przesłankowo
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie V Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie, SSO Wiesława Śmich, Sygn. akt V Ca 156/21. Sąd na skutek apelacji powodów od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie z dnia 20 lipca 20...
 • Czytaj więcej >>
  13 Kwietnia 2022 roku - Wygrana z Bankiem BPH Spółka Akcyjna- umowa nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSO Agata Witkowska, sygn. akt: I C 776/21 Sąd ustalił, że umowa kredytu zawarta przez powodów  z GE Money Bank jest nieważna oraz zasądził na rzecz Powodów zwrot kosztów proce...
 • Czytaj więcej >>
  13 Kwietnia 2022 roku - Wygrana z  Millennium Bank S.A. z siedzibą w Warszawie- umowa nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSO Agata Witkowska,  sygn. akt: I C 754/21. Sąd ustalił, że umowa kredytu zawarta pomiędzy Powodami,  a Pozwanym jest nieważna i tym samym nie wiąże Powodów oraz zasądził na r...
 • Czytaj więcej >>
  12 Kwietnia 2022 roku - Wygrana z Bankiem BPH Spółka Akcyjna - umowa nieważna w sentencji
  Wyrok  Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSO Wacława Walencka, sygn. akt: I C 1128/21. Sąd ustalił, że umowa kredytu zawarta pomiędzy powodami, a GE Money Bank S.A. w Gdańsku – jest nieważna oraz zasądził od pozwaneg...
 • Czytaj więcej >>
  12 Kwietnia 2022 roku - Wygrana z  PKO BP Spółka Akcyjna- umowa  NORDEA – HABITAT nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 203/21, SSO Adrianna Wziętal. Sąd ustalił,  że umowa o Kredyt Mieszkaniowy NORDEA – HABITAT, zawarta przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanej Powszechnej Kasy Oszczędności ...
 • Czytaj więcej >>
  8 Kwietnia 2022 roku - Prawomocna wygrana z Getin Noble Banka Spółka Akcyjna- umowa nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny, SSA Bernard Chazan, sygn. akt: VI ACa 667/20 na skutek apelacji obydwu stron od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020 r., sygn. akt XXV C 1190/18 zmienił ...
 • Czytaj więcej >>
  8 Kwietnia 2022 roku - Wygrana z PKO BP - Umowa kredytu Własny Kąt Hipoteczny nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Wacława Walencka, sygn. akt: I C 785/21. Sąd ustalił, że umowa kredytu Własny Kąt Hipoteczny zawarta pomiędzy PKO BP S.A. a powodami jest nieważna oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów...
 • Czytaj więcej >>
  7 Kwietnia 2022 roku - Wygrana z mBank S.A. - umowa nieważna przesłankowo
  Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, SSO Tatiana Kania,  sygn. akt: I C 262/21, w dniu 7 kwietnia 2022 roku. Sąd wydał wyrok, w którym zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 83.242,32 zł wraz z ustawowymi odsetkami za ...
 • Czytaj więcej >>
  6 Kwietnia 2022 roku - Wygrana z mBank S.A. - umowa nieważna przesłankowo
  Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie I Wydział Cywilny, SSO Renata Jabłońska,  sygn. akt I C 3733/18. Sąd zasądził od na rzecz powódki kwotę 32.117,94 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie...
 • Czytaj więcej >>
  1 Kwietnia 2022 roku - Wygrana z ING Bank Śląski  Spółka Akcyjna -  umowa nieważna przesłankowo
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSO Aneta Wolska, sygn. akt I C 287/21. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów w częściach równych łącznie kwotę 108.915,52 PLN oraz  35.171,75 CHF wraz z ustawowymi...
 • Czytaj więcej >>
  29 Marca 2022 roku - Wygrana z ING Bank Śląski Spółce Akcyjnej w Katowicach
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny, sygn. akt II C 788/21, SSO Bogusława Kubica. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu indeksowanego jest nieważna. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 40.437,03 zł (...
 • Czytaj więcej >>
  29 Marca 2022 roku - Prawomocna wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie - umowa nieważna w sentencji.
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, SSA Anna Bohdziewicz uchyla wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 16 października 2020 r., sygn. akt  I C 851/18 w punktach 2, 3 i 4 i przekazuje w tym zakresie sprawę do ponownego rozpozn...
 • Czytaj więcej >>
  24 Marca 2022 roku - Prawomocna wygrana z Bankiem BPH - umowa nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, I ACa 45/22, SSA Agnieszka Witczak-Słoczyńska. Sąd oddalił apelację banku BPH od wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku z 20.10.2021, I C 383/18, SSO Izabela Górnikiewic...
 • Czytaj więcej >>
  23 Marca 2022 roku - Prawomocna wygrana z Getin Noble Bank- umowa nieważna w uzasadnieniu
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt: I ACa 276/21 SSA Lucyna Morys Magiera. Sąd  oddalił apelację Getin Bank od wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku- Białej z 17.12.2020 roku, sygn. akt: I C 321/17, SSO Marzena Buszka], w ...
 • Czytaj więcej >>
  22 Marca 2022 roku - Wygrana z PKO BP - Umowa kredytu Własny Kąt Hipoteczny nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Marian K. Zawała, sygn. akt I C 768/18. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu mieszkaniowego zawarta w 2005 r. pomiędzy powódką, a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjną...
 • Czytaj więcej >>
  22 Marca 2022 roku - Wygrana z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna - umowa nieważna w uzasadnieniu
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt: I ACa 296/21, SSA Jolanta Polko. Sąd uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn, akt II C 942/17, SSO Lech Skórski i umorzył postępowanie w sprawie, uznając, że pozwany Getin ...
 • Czytaj więcej >>
  17 Marca 2022 roku - Wygrana z Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna- umowa nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt IC 112/21, SSO Wacława Walencka. Sąd ustalił w sentencji, iż umowa kredytu z dnia 1 kwietnia 2008 r. zawarta pomiędzy powodami, a Lukas Bank S.A. we Wrocławiu – jest nieważna, oddalił ...
 • Czytaj więcej >>
  16 Marca 2022 roku - Prawomocna wygrana z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach - umowa nieważna w uzasadnieniu
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, I ACa 311/21, SSA Lucyna Morys - Sąd II Instancji wydał wyrok, w którym oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z 23 listopada 2020 roku, sygn. akt  II C 1169/17, SSO Iza...
 • Czytaj więcej >>
  15 Marca 2022 roku - Prawomocna wygrana z Raiffeisen International AG - umowa nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Apelacyjnego  w Katowicach, sygn. akt: I ACa 751/21, SSO del. Aneta Pieczyrak-Pisulińska. Sąd II Instancji wydał wyrok w którym co do zasady oddalił apelację pozwanego Banku od wyroku Sadu Okręgowego w Katowicach z 04.0...
 • Czytaj więcej >>
  14 Marca 2022 roku - Prawomocna wygrana z PKO BP - Umowa  kredytu Własny Kąt Hipoteczny nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach,  sygn. akt I ACa 1540/21, , SSA Jolanta Polko. Na posiedzeniu niejawnym wydał wyrok w którym oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 31 maja 2021 r., sygn. akt  II...
 • Czytaj więcej >>
  7 Marca 2022 roku - Prawomocna wygrana z PKO BP Spółka Akcyjna umowa nieważna w sentencji  
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach,  sygn. akt: I ACa 973/20, SSA Lucyna Morys Magiera.  Sąd oddalił apelację banku od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 3 września 2020 roku, sygn. akt II C 375/19 i tym samym podtrzymał...
 • Czytaj więcej >>
  2 Marca 2022 roku - Wygrana z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna- umowa nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 231/20, SSO Agata Witkowska.  Sąd ustalił w sentencji,  że umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawarta między powodem, a poprzednikiem prawnym pozwanego – Getin Bank S...
 • Czytaj więcej >>
  28 Luty 2022 roku - Wygrana z Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu- umowa nieważna 
  Wyrok  Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 166/2, SSO Izabella Knych.  Sąd ustalił w sentencji, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta pomiędzy powodami, a poprzednikiem prawnym pozwanego EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział...
 • Czytaj więcej >>
  25 Luty 2022 roku - Wygrana z Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie- umowa nieważna 
  Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, sygn. akt: I C 956/20, SSO Jakub Drzastwa. Sąd ustalił w sentencji że łącząca strony umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM jest nieważna, a także  zasądził od pozwanego na rzecz pow...
 • Czytaj więcej >>
  25 Luty 2022 roku - Wygrana z Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna 
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 976/20, SSO Agata Młynarczyk – Śmieja. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM jest nieważna, a także zasądził od pozwanego Santander Bank Polsk...
 • Czytaj więcej >>
  24 Luty 2022 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Adrianna Wziętal,  sygn. akt: II C 439/21. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt hipoteczny zawarta pomiędzy powodami, a pozwaną jest nieważna, a także zasądził...
 • Czytaj więcej >>
  14 Luty 2022 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: 521/20, SSO Bogusława Kubica,  przeciwko Powszechnej Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu Spółce Akcyjnej w Warszawie. Sąd ustalił w sentencji, że umowa  o kredyt mieszkaniowy NORDEA-...
 • Czytaj więcej >>
  23 Luty 2022 roku - Prawomocna wygrana z Getin Noble Bank z siedzibą w Warszawie- umowa nieważna. 
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach sygn. akt. I ACa 468/21, SSO Mieczysław Brzdąk oddalił w całości apelację Banku  od wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku Białej, sygn. akt I C 612/20, SSO Jerzy Strzygocki. Kredyt został spłacony w...
 • Czytaj więcej >>
  21 Luty 2022 roku - Wygrana z Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie- umowa nieważna.
  Wyrok Sądu Okręgowego  w Krakowie, sygn. akt: I C 95/21, SSO Ewa Ługowska. Sąd ustalił w sentencji,  że zawarta pomiędzy powodami a Getin Bankiem spółką akcyjną (poprzednikiem prawnym strony pozwanej) umowa kredytu jest nieważna. ...
 • Czytaj więcej >>
  18 Luty 2022 roku - Wygrana z Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, dawny GE Money Bank- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt:  II C 490/20, SSO Bogusława Kubica. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwoty 147.993,44 zł (sto czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i 44/100) z ...
 • Czytaj więcej >>
  16 Luty 2022 roku - Prawomocna wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska Spółka Akcyjna
  Wyrok Sądu Apelacyjnego  w Katowicach, sygn. akt: I ACa 974/20,  SSO del. Tomasz Tatarczyk wydał wyrok,  w którym utrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II C 238/19, SSO Anna Bogaczyk-Żyłka w zakresie ustalenia nieważności u...
 • Czytaj więcej >>
  16 Luty 2022 roku - Prawomocna wygrana z Raiffeisen Bank International AG Spółka Akcyjna - umowa nieważna 
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie,  sygn. akt  I ACa 867/21, SSA Anna Strączyńska. Sąd oddalił apelację banku i zasądził na rzecz powodów koszty procesu. Tym samym został utrzymany wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt:  ...
 • Czytaj więcej >>
  10 Luty 2022 roku - Wygrana z Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku- umowa nieważna 
  Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,  sygn. akt: I C 233/19, SSO  Renata Kawecka. Sąd ustalił, że umowa kredytu z 2007r. zawarta pomiędzy powodami, a GE Money Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku poprzednikiem prawnym po...
 • Czytaj więcej >>
  9 Luty 2022 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska z siedzibą w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach,  sygn. akt I C 615/21, SSO Agata Witkowska. Sąd Ustalił w sentencji., że umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea-Habitat zawarta pomiędzy Pozwanym, a stroną powodową jest nieważna. Zasądził na rzecz ...
 • Czytaj więcej >>
  9 Luty 2022 roku - Wygrana Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna  
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, , sygn. akt: I C 830/21, SSO Agata Witkowska. Sąd ustalił w sentencji , że Umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy Pozwanym, a Powodami – jest nieważna i tym samym nie wiąże Powodów. Zasądzi...
 • Czytaj więcej >>
  5 Luty 2022 roku - Wygrana z Millennium Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie- umowa nieważna  
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt I C 1040/2, SSO Ewa Dyja. Sąd ustalił w sentencji że Umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy Pozwanym, a Powodami – jest nieważna i tym samym nie wiąże Powodów, a także zasądził od...
 • Czytaj więcej >>
  7 Luty 2022 roku - Wygrana z mBank Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie - odfrankowienie umowy Multiplan 
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt: II C 1111/17,  sędzia ( del.) Anna Bonkowska, Sąd Ustalił, że postanowienia umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z 2008 r. zawarte w § 1 us...
 • Czytaj więcej >>
  4 Luty 2022 roku - Prawomocna wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt I ACa 126/20, SSO del. Tomasz Tatarczyk, wydał wyrok, którym zmienił niekorzystny wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 14 listopada 2019r., sygn. akt I C 752/17, SSO Agata Młyna...
 • Czytaj więcej >>
  3 Luty 2022 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska - Nordea z 2011 roku - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku Białej, sygn. akt: I C 1565/19, SSO Ilona Kolarz. Sąd ustalił w sentencji ustala, że umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT zawarta w dniu 21 stycznia 2011 r. przez powodów z Nordea Bank Polska ...
 • Czytaj więcej >>
  31 Stycznia 2021 roku - Prawomocna wygrana z mBank Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
  Wyrok Sądu Sąd Apelacyjnego w Katowicach, SSA Piotr Łakomiak ,  sygn. akt: I ACa 917/20 oddalił apelację mBank od wyroku Sądu Okręgowego w Bielsku- Białej z dnia 2 października 2020 roku, SSO Anna Szwed Szczygieł, sygn. akt I C 81...
 • Czytaj więcej >>
  18 Stycznia 2021 roku - Prawomocna wygrana z ING Bank Śląski- umowa nieważna w sentencji
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, SSA Aleksandra Korusiewicz, sygn. akt I ACa 411/20.  Sąd oddalił apelację banku od korzystnego dla klienta wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 20 grudnia 2019 roku, sygn. akt II C 1031/...
 • Czytaj więcej >>
  14 Stycznia 2021 roku - Prawomocna wygrana z PKO BP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Elżbieta Brzózka-Służałek, sygn. akt IV Ca 834/21 Sąd oddalił apelację banku od korzystnego dla klienta wyroku Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich z dnia 16 czerwca 2021 roku, sygn....
 • Czytaj więcej >>
  29 Grudnia 2021 roku - Wygrana z PKO BP S.A. w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 483/21, SSO Agata Witkowska. Sąd ustalił w sentencji, że Umowa kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny zawarta pomiędzy pozwanym, a powodami jest nieważna i tym samym nie wią...
 • Czytaj więcej >>
  23 Grudnia 2021 roku - Wygrana z BPH S.A z siedzibą w Gdańsku - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 829/19, SSO Marian Zawała. Sąd ustalił w sentencji, że Umowa kredytu zawarta przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanego jest nieważna i zasądził do majątku wspólnego Powodów ...
 • Czytaj więcej >>
  23 Grudnia 2021 roku - Wygrana z PKO BP S.A. w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt I C 573/21, SSO Marian Zawała. Sąd ustalił w sentencji, że Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny jest nieważna i zasądził do majątku wspólnego Powodów kwoty 210.751,21 PLN...
 • Czytaj więcej >>
  23 Grudnia 2021 roku - Prawomocna wygrana z ING Bank Śląski - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, sygn. akt I ACa 302/21 SSA Elżbieta Karpeta. Sąd oddalił apelację banku od korzystnego dla klienta wyroku Sądy Okręgowego w Katowicach I C 228/20. Tym samym został utrzymany wyrok Sądu I Insta...
 • Czytaj więcej >>
  21 Grudnia 2021 roku - Wygrana z mBank Spółka Akcyjna - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 928/20, SSO Anna Bogaczyk-Żyłka. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 604.770,67,-zł (sześćset cztery tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych sześćdziesiąt s...
 • Czytaj więcej >>
  17 Grudnia 2021 roku - Wygrana z Raiffeisen Bank International AG - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt IC 392/20, SSO Agata Młynarczyk- Śmieja. Sąd ustalił w sentencji, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w ...
 • Czytaj więcej >>
  17 Grudnia 2021 roku - Wygrana z ING Bank Śląski- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt I C 725/21, SSO Krzysztof Żyłka. Sąd ustalił w sentencji, że umowa o mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF jest nieważna. Zasądził od pozwanego ING ...
 • Czytaj więcej >>
  15 Grudnia 2021 roku - Prawomocna wygrana z bankiem BPH - dawny GE Money Bank- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, sygn. akt: I ACa 396/21, SSA Dariusz Janiszewski. Sąd oddalił apelację banku od korzystnego dla klienta wyroku Sądu Okręgowego w Gdańsku ustalającego nieważność umowy zawartej przez powoda z dawn...
 • Czytaj więcej >>
  14 Grudnia 2021 roku - Wygrana z Powszechną Kasie Oszczędności Bankowi Polskiemu S.A. w Warszawie- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt I C 385 /20, SSO Agata Młynarczyk- Śmieja. Sąd ustalił w sentencji, że umowa zawarta pomiędzy powodem, a poprzednikiem prawnym pozwanego BRE Bank jest nieważna. Zasądził na rzecz powod...
 • Czytaj więcej >>
  9 Grudnia 2021 roku - Wygrana z mBank z siedzibą w Warszawie- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt I C 385 /20, SSO Agata Młynarczyk- Śmieja. Sąd ustalił w sentencji, że umowa zawarta pomiędzy powodem, a poprzednikiem prawnym pozwanego BRE Bank jest nieważna. Zasądził na rzecz powod...
 • Czytaj więcej >>
  9 Grudnia 2021 roku - Wygrana z mBank z siedzibą w Warszawie- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt I C 220/20, SSO Agata Młynarczyk- Śmieja. Sąd ustalił w sentencji, że umowa zawarta pomiędzy powodami, a poprzednikiem prawnym pozwanego BRE Bank jest nieważna. Zasądził na rzecz powod...
 • Czytaj więcej >>
  9 Grudnia 2021 roku - Wygrana z mBank z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt I C 159/20, SSO Agata Młynarczyk- Śmieja. Sąd ustalił w sentencji, że umowa zawarta pomiędzy powodami, a poprzednikiem prawnym pozwanego- BRE Bank jest nieważna. Zasądził na rzecz powo...
 • Czytaj więcej >>
  7 Grudnia 2021 roku - Wygrana z Millennium Bank spółka akcyjna - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, Sygn. akt I C 606/21, SSO Barbara Przybylska. Sąd ustalił w sentencji, że Umowa o zawarta pomiędzy Millennium Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, a powodami jest nieważna. Zasądził od pozwanego na ...
 • Czytaj więcej >>
  7 Grudnia 2021 roku - Wygrana z mBank Spółka akcyjna- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie, sygn. akt I C 397/21, SSO Jacek Włodarczyk. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki 56 664,73 (pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery i 73/100) złote z ustawowymi odsetkam...
 • Czytaj więcej >>
  3 Grudnia 2021 roku - Prawomocna wygrana z Getin Noble Bank- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, III Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt III Ca 1185/20, SSO Krzysztof Głąb oddalił apelację banku od wyroku Sądu Rejonowego w Będzinie z dnia 23 września 2020 roku, sygn. akt I C 883/18 i zasą...
 • Czytaj więcej >>
  2 Grudnia 2021 roku - Wygrana z PKO BP S.A. w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie, sygn. akt I C 293/21, SSO Jacek Włodarczyk. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT hipoteczny zawarta przez strony jest nieważna. Zasądził od pozwanej na rzecz pow...
 • Czytaj więcej >>
  29 Listopada 2021 roku - Wygrana z Getin Bank - umowa nieważna
  Wyrok  Sądu Okręgowego w Warszawie,  sygn. akt: XXVIII C 4012/21, SSR del. Piotr Grenda. Sąd ustalił w sentencji,  że Umowa łącząca strony  jest nieważna i zasądził na rzecz powodów  kwotę 140,974, 37 zł wraz ustawowymi odsetkami ...
 • Czytaj więcej >>
  25 Listopada 2021 roku - Wygrana z Bankiem BPH - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 1133/20, SSO Joanna Kurek-Pachla. Sąd ustalił w sentencji, że umowa łącząca powodów z poprzednikiem prawnym pozwanego GE Money Bank jest nieważna oraz zasądził na rzecz powodów k...
 • Czytaj więcej >>
  10 Listopada 2021 roku - Wygrana z PKO BP z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach,  sygn. akt II C 721/19, SSO Joanna Kurek-Pachla. Sąd ustalił w sentencji, że nie istnieje stosunek prawny wynikający z umowy kredytu mieszkaniowego Własny Kąt Hipoteczny pomiędzy powodami, a poz...
 • Czytaj więcej >>
  9 Listopada 2021 roku - Wygrana z PKO BP z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt I C 955/20, SSO Rafał Lach. Sąd ustalił w sentencji, że umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA-HABITAT zawarta przez powódkę jest nieważna. Zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 17.0...
 • Czytaj więcej >>
  4 Listopada 2021 roku - Wygrana z mBank z siedzibą w Warszawie - dwie  umowy nieważne
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt I C 822/21, SSO Jolanta Polko. Sąd ustalił w sentencji, że umowa indeksowana do CHF,  którą zawarł Powód jest  nieważna.   Sąd ustalił w sentencji, że umowa którą zawarł Powód indeksow...
 • Czytaj więcej >>
  4 Listopada 2021 roku - Wygrana z Millennium z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego  w Bielsku – Białej, sygn. akt I C 661/21, SSO Renata Kawecka. Sąd ustalił w sentencji, że umowa którą zawarli Powodowie z pozwanym jest nieważna. Zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów kwotę 220.671,69 zł. Z...
 • Czytaj więcej >>
  29 Października 2021 roku - Wygrana z mBank z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 1134/20, SSO Jolanta Kurek- Pachla. Sąd ustalił w sentencji, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowany kursem CHF z dnia 27 grudnia 2005 roku, zaw...
 • Czytaj więcej >>
  29 Października 2021 roku - Wygrana z PKO BP  z siedzibą  w Warszawie– umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, akt: II C 1105/20 SSO Anna Bogaczyk- Żyłka. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu  zawarta pomiędzy powódką, a poprzednikiem prawnym pozwanego – GE Money Bank SA w Gdańsku – jest nieważna i ...
 • Czytaj więcej >>
  28 Października 2021 roku - Wygrana z PKO BP  z siedzibą  w Warszawie – umowa nieważna
  Wyrok  Sądu Okręgowego w Katowicach,  SSO Jolanta Polko sygn. akt:  I C 823/21. Sąd ustalił w sentencji, że  nie istnieje pomiędzy stronami stosunek prawny umowy kredytu w związku z nieważnością Umowy Kredytu Własny Kąt Hipoteczny...
 • Czytaj więcej >>
  28 Października 2021 roku - Wygrana z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach - umowa nieważna  
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Jolanta Polko,  akt: I C 547/21. Sąd ustalił w sentencji, iż umowa o Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF zawarta pomiędzy powodami, a pozwanym ING Bankiem Śląskim...
 • Czytaj więcej >>
  21 Października 2021 roku - Wygrana z mBank z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, akt: XXVIII C 3468/21, SSO Aleksandra Orzechowska -  sprawa wcześniej prowadzona była pod sygnaturą I C 182/18 przez SSO Jacka Bajaka. Sąd zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów w częściach równy...
 • Czytaj więcej >>
  20 Października 2021 roku - Wygrana z Bankiem BPH z siedzibą w Gdańsku- dawny GE Money- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, sygn. akt: I C 383/18, SSO Izabela Górnikiewicz- Wróbel. Sąd  ustalił w sentencji, że  umowa  kredytu zawarta pomiędzy poprzednikiem prawnym pozwanego, a powodem jest nieważna i tym samym nie wiąże...
 • Czytaj więcej >>
  13 Października 2021 roku - Wygrana z Deutsche Bank S.A z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie, I C 214/21,  SSO Jacek Włodarczyk. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu zawarta przez strony jest nieważna oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów 134 791,45 (sto trzydzieści cztery t...
 • Czytaj więcej >>
  12 Października 2021 roku - Wygrana z Millennium Bank z siedziba w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, I C 87/20, SSO Wojciech Hajduk. Sąd ustalił w sentencji, że umowa o kredyt hipoteczny z dnia 16 lipca 2008 zawarta pomiędzy powodami oraz pozwanym Millennium Bank S.A. w Warszawie jest nieważna. ...
 • Czytaj więcej >>
  5 Października 2021 roku - Wygrana z Millennium Bank siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej, I C 147/20, SSO Renata Kawecka. Sąd ustalił w sentencji,  że umowa kredytu z dnia 17 kwietnia 2008 r. zawarta pomiędzy pozwanym i Powodami – jest nieważna oraz  zasądził od Pozwanego na rzec...
 • Czytaj więcej >>
  5 Października 2021 roku - Wygrana z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach- umowa nieważna
  Sygn. akt I C 909/20, SSO Aneta Wolska. Sąd ustalił w sentencji, że  Umowa o Mieszkaniowy Kredyt Hipoteczny w złotych indeksowany kursem CHF  zawarta  pomiędzy pozwanym  Bankiem Śląskim  Spółką Akcyjną  z siedzibą  w  Katowicach, ...
 • Czytaj więcej >>
  5 Października 2021 roku - Wygrana z Bankiem BPH z siedzibą w Gdańsku- dawny GE Money- umowa nieważna
  Wyrok Sąd Okręgowego w Katowicach, sygn. akt IC 348/20, SSO Aneta Wolska. Sąd ustalił w sentencji, że Umowa Kredytu zawarta pomiędzy  powodami,  a  GE Money  Bankiem Spółką Akcyjną z  siedzibą w Gdańsku, którego  następcą  prawnym...
 • Czytaj więcej >>
  5 Października 2021 roku - Wygrana z Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 860/21, SSO Ewa Dyja. Sąd ustalił w sentencji że Umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM z dnia 06.12.2007 r. zawarta pomiędzy Pozwanym, a Powodami – jest nieważna oraz, że...
 • Czytaj więcej >>
  27 września 2021 roku - Wygrana z Santander Bank Polska - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach,  sygn. akt: II C 202/21, SSO Adrianna Wziętal. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarta w dniu 6 marca 2008 roku przez powodów z poprzednikiem prawnym p...
 • Czytaj więcej >>
  15 września 2021 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska z siedzibą w Warszawie
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, sygn. akt I C 564/20, SSO Katarzyna Sznajder. Sąd ustalił w sentencji, że umowa z dnia 31.03.2006 r., jest nieważna w całości oraz zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwotę 334.391,91 zł wraz z...
 • Czytaj więcej >>
  15 września 2021 roku - Wygrana z bankiem BPH- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 336/20, SSO Agata Witkowska. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu indeksowanego kursem CHF nr z dnia 20 grudnia 2006r. zawarta pomiędzy GE Money Bankiem Spółką Akcyjną w Gdań...
 • Czytaj więcej >>
  9 września 2021 roku - Wygrana z Getin Noble Bank- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, akt: I C 70/20,  SSO Andrzej Kieć. Sąd ustalił w sentencji, iż umowa o kredyt hipoteczny nr zawarta między pozwanym (wówczas Getin Bank S.A. w Katowicach) a powodami jest nieważna, oddalił żądani...
 • Czytaj więcej >>
  9 września 2021 roku - Wygrana z Raiffeisen Bank International AG
  Wygrana z Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu prowadzący w Polsce działalność za pośrednictwem  oddziału Raiffeisen Bank International  AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce- umowa nieważna Wyrok Sądu Okręgoweg...
 • Czytaj więcej >>
  24 sierpnia 2021 roku - Wygrana z mBank z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna w uzasadnieniu
  Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie,  sygn. akt:  I C 979/19, ASR Kamila Vertun zasądził na rzecz klientki kwotę 47,742,87 złotych w związku z nieważnie zawartą umową kredytu wraz z  ustawowymi odsetkami i kosztami p...
 • Czytaj więcej >>
  9 sierpnia 2021 roku - Wygrana z Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Adrianna Wziętal, sygn. akt: II C 907/20. Sąd ustalił w sentencji, że dwie umowy kredytu na cele mieszkaniowe EKSTRALOKUM zawarte przez powodów z poprzednikiem prawnym pozwanej Santander Ban...
 • Czytaj więcej >>
  5 sierpnia 2021 roku - Wygrana z Santander Bank Polska z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt:  XXVIII C 286/21, SSR del. Piotr Grenda. Sąd ustalił w sentencji, że dwie umowy EKSTRALOKUM zawarte z dawnym Kredyt Bank są nieważne oraz zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwotę 19...
 • Czytaj więcej >>
  5 sierpnia 2021 roku - Wygrana z Millennium Bank z siedzibą w Warszawie- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie, sygn. akt I C 591/20, SSR del. Dariusz Podyma.  Sąd ustalił w sentencji,  że umowa zawarta przez powodów z pozwanym jest bezskuteczna od początku oraz zasądził od pozwanej na rzecz powodów kwo...
 • Czytaj więcej >>
  5 sierpnia 2021 roku - Wygrana z mBank z siedzibą w Warszawie- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w  Katowicach, sygn. akt: II C 568/20, SSO Adrianna Wziętal.  Sąd ustalił w sentencji, że umowa nr o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „MULTIPLAN” waloryzowany kursem CHF z dnia 8 grudnia 2006 roku oraz u...
 • Czytaj więcej >>
  30 Lipca 2021 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 608/20, SSO Joanna Głogowska. Sąd ustalił w sentencji wyroku,  że umowa kredytu zawarta pomiędzy poprzednikiem prawnym pozwanego Nordea Bankiem Polska S.A., a powodami jest nieważ...
 • Czytaj więcej >>
  30 Lipca 2021 roku - Wygrana z BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna.
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 393/20, SSO Joanna Głogowska. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa kredytu zawarta pomiędzy poprzednikiem prawnym pozwanego Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółką Akcyjną z si...
 • Czytaj więcej >>
  30 Lipca 2021 roku - Wygrana z Getin Noble Bank z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, akt: II C 640/20, SSO Bogusława Kubica. Sąd ustalił w sentencji, że Umowa kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF zawarta pomiędzy stronami  jest nieważna, Zasądził na rzecz Powodów kwotę 15.8...
 • Czytaj więcej >>
  30 Lipca 2021 roku - Wygrana z mBank z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach sygn. akt: II C 1136/20, SSO Bogusława Kubica. Sąd Ustalił w sentencji wyroku, że Umowa o kredyt hipoteczny „mPlan” indeksowany do CHF jest nieważna. Zasądził na rzecz Powodów koszty postępowania...
 • Czytaj więcej >>
  29 Lipca 2021 roku - Wygrana z Bank BPH - dawny GE Money Bank siedzibą w Gdańsku - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 901/20, SSO Joanna Głogowska. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważna. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 20.8777,84 zł...
 • Czytaj więcej >>
  28 Lipca 2021 roku - Wygrana z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 187/21, SSO Adrianna Wziętal. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa zawarta pomiędzy stronami jest nieważna. Zasądził na od pozwanego na rzecz powodów do majątku wspólnego kwo...
 • Czytaj więcej >>
  23 Lipca 2021 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, II C 978/19, SSO Joanna Głogowska. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa kredytu Własny Kąt hipoteczny zawarta pomiędzy  stronami jest nieważna. Zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 1...
 • Czytaj więcej >>
  23 Lipca 2021 roku - Odfrankowienie umowy kredytu zawartej z mBank.
  Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, akt: VI C 692/19, SSR Joanna Jezierska. Sąd Oddalił powództwo główne Kredytobiorców o zapłatę z związku z nieważnością umowy.  Zasądził na rzecz Powodów kwotę 53.372,92 z...
 • Czytaj więcej >>
  20 Lipca 2021 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 1108/20, SSO Joanna Głogowska. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa o kredyt mieszkaniowy NORDEA - HABITAT z dnia 30 października 2008 roku jest nieważna. Zasądził od pozwaneg...
 • Czytaj więcej >>
  15 Lipca 2021 roku - Wygrana z ING Bank Śląski z siedzibą w Katowicach- umowa nieważna
  Wyrok Sąd Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 384/20, SSO Anna Bogaczyk-Żyłka. Sąd ustalił w sentencji wyroku, iż umowa kredytu zawarta pomiędzy powodami, a pozwanym bankiem jest nieważna. Zasądził od pozwanego na rzecz powod...
 • Czytaj więcej >>
  14 Lipca 2021 roku - Wygrana z Millennium Bank z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 921/20,  SSO Aneta Wolska. Sąd ustalił w sentencji wyroku, iż umowa kredytu zawarta pomiędzy powodami, a pozwanym bankiem jest nieważna. Zasądził od pozwanego do majątku wspólnego...
 • Czytaj więcej >>
  8 Lipca 2021 roku - Wygrana z mBank z siedzibą w Warszawie - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt:  I C 915/20,  SSO Krzysztof Żyłka. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa o kredyt hipoteczny „Multiplan” waloryzowany kursem CHF zawarta pomiędzy powodami, a poprzednikiem prawnym ...
 • Czytaj więcej >>
  30 czerwca 2021 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 627/20  (SSO Bogusława Kubica). Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę.  z tytułu nieważności umowy na rzecz powodów zwrot wszystkich wpłaconych przez nich w wykonaniu nieważnej umo...
 • Czytaj więcej >>
  29 czerwca 2021 roku - Wygrana z bankiem BPH- stary GE MONEY BANK- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt:  I C 186/20, SSO Wacława Walencka. Sąd ustalił w sentencji,  że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna i zasądził od pozwanego na rzecz powodów zwrot wszystkich wpłaconych przez nic...
 • Czytaj więcej >>
  29 czerwca 2021 roku - Wygrana z mBank Spółka Akcyjna- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, sygn. akt: I C 660/19, SSO Andrzej Kieć . Sąd ustalił w sentencji,  że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowana kursem CHF jest nieważna.
 • Czytaj więcej >>
  29 czerwca 2021 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego  w Gliwicach, sygn. akt: I C 274/18, SSO Barbara Przybylska. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu hipotecznego MIX jest nieważna.
 • Czytaj więcej >>
  22 czerwca 2021 - Wygrana z Getin Noble Bank- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, sygn. akt: I C 701/20, SSO Barbara Przybylska. Sąd ustalił,  że UMOWA KREDYTU HIPOTECZNEGO zawarta pomiędzy GETIN Bank S.A. DomBank Hipoteczny z siedzibą w Katowicach, a powodami jest nieważna, a...
 • Czytaj więcej >>
  16 czerwiec 2021 - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Rejonowego  w Siemianowicach Śląskich, sygn. akt:  I C 779/ 19 SSR Jowita Ustjanicz – Folcik. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów dochodzoną pozwem kwotę 1 raty tj. 1165,78 zł oraz koszty procesu, w tym koszty za...
 • Czytaj więcej >>
  15 czerwca 2021 roku - Wygrana z Bankiem BPH - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt:  I C 387/20 SSO Wacława Walencka. Sąd ustalił w sentencji,  iż umowa o Kredyt Budowlano-Hipoteczny jest nieważna.  Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie do niepodzielnej ręki...
 • Czytaj więcej >>
  15 czerwca 2021 roku - Wygrana z Bankiem PEKAO S.A - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 839/20, SSO Wacława Walencka. Sąd ustalił w sentencji, iż umowa Kredytu Budowlano-Hipotecznego zawarta z Bankiem BPH pozwanego jest nieważna.  Zasądził od...
 • Czytaj więcej >>
  11 czerwca 2021 - Wygrana z Millennium Bank Spółka Akcyjna - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt I C 531/19, SSO Wacława Walencka. Sąd zasądził na rzecz powodów od Banku Millennium kwotę 168.216 złotych wraz z odsetkami od 18 lipca 2019 oraz 6434 złotych tytułem kosztów procesu. ...
 • Czytaj więcej >>
  8 czerwca 2021 roku - Wygrana z Millennium Bank Spółka Akcyjna - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt IC 1181/20, SSO Krzysztof Żyłka. Sąd ustalił w sentencji wyroku,  że umowa o pożyczkę hipoteczną zawarta pomiędzy stronami, a Bankiem Millennium S.A w Warszawie jest nieważna oraz zasą...
 • Czytaj więcej >>
  7 czerwca 2021 - Wygrana z mBank Spółka Akcyjna - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 682/20,  SSO Izabella Knych. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych "mPlan" waloryzowany kursem CHF z dnia 03.12.2009 roku jest nieważna...
 • Czytaj więcej >>
  31 Maja 2021 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska umowa Własny Kąt Hipoteczny
  Wyrok  Sądu Okręgowego w Katowicach,  sygn. akt: II C 345/20, SSO Bogusława Kubica. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa kredytu hipotecznego jest nieważna. Zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów kwotę kwoty 3.188,51 PLN oraz ...
 • Czytaj więcej >>
  31 Maja 2021 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, akt: IC 245/21, SSO Agata Witkowska. Sąd Ustalił w sentencji,  że umowa  o kredyt hipoteczny jest nieważna. Zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów kwotę  98.363,40 zł wraz z ustawowymi odsetkami...
 • Czytaj więcej >>
  31 Maja 2021 roku - Wygrana z Getin Noble Bank - umowa nieważna - bezskuteczna od początku
  Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie, .akt: I C 417/20, SSR del. Dariusz Podyma. Sąd Ustalił w sentencji wyroku, że  Umowa kredytu hipotecznego jest bezskuteczna od początku. Zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów kwotę 62.097,45 ...
 • Czytaj więcej >>
  28 Maja 2021 roku - Wygrana z mBank Spółka Akcyjna- umowa nieważna
  Wyrok Sadu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 651/20, SSO. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna oraz  zasądził na rzecz Powodów wszystkie wpłacone kwoty (wg. teorii 2K) oraz zwrot kosztów...
 • Czytaj więcej >>
  28 Maja 2021 roku - Wygrana z Getin Noble Bank- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego,  sygn. akt: II C 982/19, SSO Joanna Kurek – Pachla. Sąd w sentencji wyroku ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna zasądził na rzecz Powódki wszystkie wpłacone kwoty (wg. teorii 2K) oraz zwrot ko...
 • Czytaj więcej >>
  26 Maja 2021 roku - Wygrana z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) z siedzibą w Wiedniu - umowa nieważna
  Wyrok Sadu Okręgowego w Gliwicach, sygn. akt: I C 397/20, SSO Wojciech Hajduk. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa o kredyt hipoteczny zawarta pomiędzy EFG Eurobank Ergasias S.A. Oddział w Polsce w Warszawie a powodami jest n...
 • Czytaj więcej >>
  26 Maja 2021 roku - Wygrana z mbank - oddalenie powództwa
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach,  sygn. akt:  I C 520/20,  SSO Wojciech Hajduk. Sąd oddalił powództwo Banku w całości oraz zasądził  na rzecz pozwanych kwotę 10.800 (dziesięć tysięcy osiemset) tytułem kosztów zastępstwa procesow...
 • Czytaj więcej >>
  21 Maja 2021 roku - Wygrana z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 158/19, SSO Anna Bogaczyk- Żyłka. Sąd w sentencji ustalił, że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest  nieważna. Zasądził od  pozwanej  na  rzecz powodów  kwotę  45 480,16 z...
 • Czytaj więcej >>
  14 Maja 2021 roku - Wygrana z mBank- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: IC 808/19, SSO Aneta Wolska.  Po rozpoznaniu na posiedzenie niejawnym w dniu 14 maja 2021 roku. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa kredytu zawarta pomiędzy stronami jest nieważn...
 • Czytaj więcej >>
  13 Maja 2021 roku - Wygrana z Raiffeisen Bank International AG Spółka Akcyjna - umowa nieważna
  Wyrok Sądu  Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 701/20, SSO Aneta Wolska. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa kredytu jest nieważna. Zasądził na rzecz powoda kwotę 214499.67 tytułem zwrotu nienależnego świadczenia oraz  z...
 • Czytaj więcej >>
  12 Maja 2021 roku - Wygrana z mBank- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, sygn. akt: I C 274/20, SSO Wojciech Hajduk. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa kredytu jest nieważna jednocześnie oddalił roszczenie o zapłatę stosując w tym zakresie teorię salda. Strona p...
 • Czytaj więcej >>
  10 Maja 2021 roku - Wygrana z PKO Bank Polski Spółka Akcyjna - umowa nieważna
  Wyrok  Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt I C 177/21, SSO Agata Witkowska. Sąd ustalił w sentencji wyroku, że umowa kredytu zawarta przez powoda z Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie jest niewa...
 • Czytaj więcej >>
  28 kwietnia 2021 roku - Wygrana z PKO BP- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 444/20, SSO Joanna Kurek-Pachla. Sąd ustalił, że Umowa kredytu mieszkaniowego WŁASNY KĄT HIPOTECZNY zawarta pomiędzy Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska, a Powodami jest nie...
 • Czytaj więcej >>
  15 kwietnia 2021 roku - Wygrana z Credit Agricole - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach, sygn. akt: I C 516/20, SSO Łucja Oleksy-Miszczyk Sąd ustalił w sentencji, że umowa zawarta przez powodów z Lukas Bank [ obecnie Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ...
 • Czytaj więcej >>
  14 kwietnia 2021 roku - Wygrana z BNP Paribas S.A - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: I C 346/20, SSO Agata Witkowska. Sąd ustalił, że umowa łącząca powodów zawarta z poprzednikiem prawnym pozwanego- Bankiem BGŻ S.A jest nieważna oraz zasądził na rzecz powodów kwotę wy...
 • Czytaj więcej >>
  26 marca 2021 roku - Wygrana z mBank- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt I C 420/20, SSO Agata Młynarczyk – Śmieja, Sąd ustalił w sentencji , że umowa zawarta przez powoda z mBank jest nieważna i zasądził na rzecz powoda kwotę 99858.37 złotych wraz z koszta...
 • Czytaj więcej >>
  26 marca 2021 roku - Wygrana z Millennium Bank- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt. II C 521/20, SSO Joanna Głogowska. Sąd  ustalił  w sentencji, że umowa o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF zawarta miedzy bankiem Millennium, a powodami jest nieważna i zasądził od...
 • Czytaj więcej >>
  26 marca 2021 roku - Wygrana z mBank- umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt. II C 383/20, SSO Joanna Głogowska. Sąd  ustalił  w sentencji, że umowa o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF zawarta pomiędzy mBank, a powodem jest nieważna i zasądził od pozwanego n...
 • Czytaj więcej >>
  22 marca 2021 roku Wygrana z Getin Noble Bank - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt: II C 156/20, SSO Bogusława Kubica. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta pomiędzy powodami, a Getin Noble Bank jest nieważna i zasądził na rzecz powod...
 • Czytaj więcej >>
  4 marca 2021 roku Wygrana z Raiffeisen Bank International AG
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. II C 329/20, SSO Lech Skórski. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z d. Polbank jest nieważna  i zasądził na rzecz powoda kwotę 40.651,37 złotych oraz kw...
 • Czytaj więcej >>
  25 luty 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku
  25 luty 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku, SSO Małgorzata Misiurna, XV C 426/18, Umowa nieważna w sentencji. Wygrana przeciwko Bank BPH Spółka Akcyjna w Gdańsku . Sąd ustalił, że umowa kredytu in...
 • Czytaj więcej >>
  15 luty 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach
  15 luty 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach,  SSO Joanna Kurek- Pachla, II C 262/20, Umowa nieważna w sentencji, Wygrana przeciwko Getin Noble Bank Spółka Akcyjna w Warszawie, Sąd ustalił,  że umowa kredytu zawarta p...
 • Czytaj więcej >>
  10 luty 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach,
  10 luty 2021 roku- Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Jolanta Polko, sygn. akt: I C 914/20. Umowa nieważna w sentencji. Wygrana przeciwko Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna w Warszawie Sąd ustalił, że umowa zawarta ...
 • Czytaj więcej >>
  9 luty 2021 roku - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach
  9 luty 2021 roku- Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, akt I ACa 416/19. Wygrana przeciwko Getin Noble Bank w Warszawie. Prawomocne pozbawienie wykonalności Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Sąd Apelacyjny  w Katowicach zmienił ...
 • Czytaj więcej >>
  1 luty 2021 roku- Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach
  1 luty 2021 roku- Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I C 228/20, SSO Aneta Wolska - umowa nieważna w sentencji. Wygrana sprawa przeciwko ING Bank Śląski Spółka Akcyjna w Katowicach. Sąd ustalił, że zawarta przez strony w Umowa...
 • Czytaj więcej >>
  29 stycznia 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach
  Wygrana sprawa przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w Warszawie- umowa nieważna w sentencji. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Joanna Kurek-Pachla, II C 519/19. Sąd ustalił, że umowa kredyt...
 • Czytaj więcej >>
  29 stycznia 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach
  Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank- umowa nieważna w sentencji. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Wacława Walencka, I C 264/20. Sąd ustalił na podstawie art. 189 kpc., że umowa kredytu indeksowanego do CHF jest ...
 • Czytaj więcej >>
  29 stycznia 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach
  Wygrana sprawa przeciwko ING Bank Śląski- umowa nieważna w sentencji. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Wacława Walencka, I C 486/2. Sąd ustalił na podstawie art. 189 kpc.,że umowa jest nieważna, oddalił roszczenie o z...
 • Czytaj więcej >>
  28 stycznia 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
  Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank- umowa nieważna w całości. Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku- Białej, SSO Jerzy Strzygocki, I C 612/20. Sąd zasądził na rzecz powodów kwotę165 179,88 złotych w związku z nieważnością u...
 • Czytaj więcej >>
  28 stycznia 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach
  Wygrana sprawa przeciwko Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polska- umowa nieważna w sentencji. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Anna Bogaczyk- Żyłka, II C 1056/18. Sąd ustalił, że umowa kredytu hipotecznego denominowa...
 • Czytaj więcej >>
  22 stycznia 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach
  Wygrana sprawa przeciwko Millennium Bank- umowa nieważna w sentencji. Wyrok Sądu Okręgowy w Katowicach, SSO Wacława Walencka, I C 211/19. Sąd ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta pomiędzy kredytobiorcami, a...
 • Czytaj więcej >>
  20 stycznia 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie
  Wygrana sprawa przeciwko Getin Noble Bank- umowa nieważna w sentencji. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, SSO Paweł Duda, XXV C 1137/18. Sąd ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta pomiędzy kredytobiorcami, a ...
 • Czytaj więcej >>
  14 stycznia 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach
  Wygrana sprawa przeciwko ING Bank Śląski- umowa nieważna w sentencji. Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, SSO Krzysztof Żyłka, I C 216/20. Sąd ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z bankiem jest nieważna i ...
 • Czytaj więcej >>
  7 stycznia 2021 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach
  Wygrana sprawa przeciwko Santander Bank Polska- umowa nieważna w całości. Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach ( SSO Barbara Przybylska), I C 155/20. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów solidarnie kwoty 20 955,88 (dwadzi...
 • Czytaj więcej >>
  22 grudzień 2020 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach
  SSO Katarzyna Sznajder,  sygn. akt: I C 125/20. Sąd ustalił w sentencji nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartego d. Kredyt Bankiem, obecnie Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
 • Czytaj więcej >>
  18 grudzień 2020 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach
  ( SSO Joanna Kurek – Pachla), sygn. akt:  II C 760/17 Sąd zasądził od Banku PKO BP Spółka Akcyjna  na rzecz powodów  kwotę 100. 955.00 złotych wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 28 sierpnia 2017 w związku z nieważnością umowy ...
 • Czytaj więcej >>
  17 grudzień 2020 roku- Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
  ( SSO Marzena Buszka), sygn. akt: I C 321/17. Sąd oddalił w całości powództwo wytoczone przez Getin Noble Bank Spółka akcyjna z siedzibą.
 • Czytaj więcej >>
  15 grudzień 2020 roku - Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach
  (SSO Bogusława Kubica), sygn. akt: II C 136/20. Sąd ustalił w sentencji nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF zawartego z Raiffeisen Bank International AG, oddział w Polsce .
 • Czytaj więcej >>
  23 listopad 2020 roku – Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach
  ( SSO Izabela Knych), sygn. akt: II C 1169/17. Sąd zasądził od ING Bank Śląski Spółka Akcyjna  na rzecz powodów  kwotę 181.588,28 złotych wraz z ustawowymi w związku z nieważnością umowy kredytu  indeksowanego w CHF....
 • Czytaj więcej >>
  22 października 2020 roku- wygrana z Raiffeisen Bank International AG.
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, sygn. akt: VI ACa 999/19. Sąd uchylił do ponownego rozpoznania Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. Przyczyną uchylenia wyroku był fakt, że Sąd nie rozstrzygnął o żądaniu ustalenia nieważności um...
 • Czytaj więcej >>
  16 października 2020 roku - wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. - umowa nieważna w sentencji.
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach (SSO Wacława Walencka), sygn. akt: I C 851/18. Sąd ustalił w sentencji, że umowa kredytu denominowanego w CHF zawarta przez kredytobiorców z bankiem jest nieważna.
 • Czytaj więcej >>
  5 października 2020 roku wygrana przeciwko Getin Noble Bank - umowa nieważna w całości.
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach (SSO Lech Skórski), sygn. akt II C 942/17. Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 205.000 zł w związku z nieważnością umowy kredytu frankowego wraz z odsetkami i kosztami procesu....
 • Czytaj więcej >>
  2 października 2020 roku wygrana klienta z mBank Spółka Akcyjna - oddalenie powództwa.
  Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej (SSO Anna Szwed-Szczygieł}, sygn. akt: I C 814/19. Sąd oddalił powództwo wytoczone przez mBank Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przeciwko naszej klientce.
 • Czytaj więcej >>
  23 września 2020 roku wygrana z Getin Noble Bank - oddalenie powództwa.
  Wyrok Sądu Rejonowego w Będzinie, sygn. akt I C 883/18 oddalił powództwo przeciwko klientom kancelarii w sprawie kredytu indeksowanego do CHF.
 • Czytaj więcej >>
  10 września 2020 roku wygrana z PKO BP S.A. - umowa nieważna w całości, uchylenie nakazu zapłaty i oddalenie powództwa.
  Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie, sygn. akt I C 179/19. Sąd w składzie SSR del. Dariusz Podyma uchylił wyrok zaoczny Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 22 sierpnia 2019 r sygn. akt I C 176/19 w punkcie 2, 3 i 4 I oddalił po...
 • Czytaj więcej >>
  3 września 2020 roku wygrana sprawa przeciwko PKO BP S.A. - umowa nieważna w całości [dawna Nordea]
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach (sygn. akt: II C 375/19), Sąd w osobie SSO Joanna Głogowska na posiedzeniu niejawnym na podstawie ustawy Covid-owej uwzględnił w całości powództwo naszego klienta ustalając w sentencji nieważność...
 • Czytaj więcej >>
  14 sierpnia 2020 roku - prawomocna wygrana z PKO BP S.A. - umowa nieważna w całości
  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach . Sąd zmienił wyrok Sądu I Instancji i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę ponad 82 tys. zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu d...
 • Czytaj więcej >>
  24 lipca 2020 roku wygrana z PKO BP S.A. [dawna Nordea] - umowa nieważna w całości.
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach sygn. akt II C 238/19 ustalił, że Umowa o kredyt mieszkaniowy Nordea – Habitat (z 2009 r.) jest nieważna.
 • Czytaj więcej >>
  21 lipca 2020 roku wygrana z Santander Bank Polska - umowa nieważna w całości.
  Wyrok Sądu Sąd Okręgowego w Katowicach (SSO Wacława Walencka), sygn. I C 844/19 ustalił w sentencji nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF
 • Czytaj więcej >>
  20 lipca 2020 roku wygrana z mBank spółka akcyjna - umowa odfrankowiona.
  Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy - Śródmieścia w Warszawie, sygn. akt  VI C 693/19 (SSR Monika Kubiak). Sąd uznał, że nieuczciwe są postanowienia umowy kredytu o indeksowaniu kursem CHF. Na skutek tego, sąd nakazał mBankowi zwro...
 • Czytaj więcej >>
  17 lipca 2020 roku prawomocna wygrana z ING Bank Śląski - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Apelacyjny w Katowicach, sygn. akt: I Aca 589/18 zmienił wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt II C 616/7. Umowa jest nieważna – tak wskazał Sąd w uzasadnieniu – gdyż nie da się jej wykonać po “wyłączeniu” z ni...
 • Czytaj więcej >>
  17 czerwca 2020 roku wygrana z Getin Noble Bank - umowa nieważna w całości.
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie SSO Paweł Duda, sygn. akt XXV C 1190/18. Sąd na podstawie art. 189 kpc ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta przez naszą klientkę z Getin Noble Bank jest nieważna na podstawie art...
 • Czytaj więcej >>
  4 marca 2020 roku prawomocna wygrana z ING Bank Śląski S.A. - umowa odfrankowiona
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt. IV Ca 868/19. Mając na względzie fakt, że nasza klientka spłaciła już kredyt w całości, Sąd zasądził na jej rzecz kwotę nadpłaty w wysokości 64,437,73 złotych wraz z ustawowymi odsetk...
 • Czytaj więcej >>
  18 luty 2020 roku wygrana z Getin Noble Bank - zwrot nadpłaty
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt. akt XXV C 10/18, Sąd w osobie SSO Anna Błażejczyk zasądził na rzecz naszych klientów od Getin Noble Bank SA w Warszawie kwotę 33 372,28 zł wraz z ustawowymi odsetkami płatnymi od dnia ...
 • Czytaj więcej >>
  10 luty 2020 roku wygrana z Getin Noble Bank – odfrankowienie kredytu
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, sygn. akt. akt XXV C 106/18. Sąd w osobie SSO Anna Błażejczyk zasądził na rzecz naszego klienta kwotę 40.651,70 PLN wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu z tytułu “odfrankowienia” ...
 • Czytaj więcej >>
  6 luty 2020 roku wygrana z Santander Bank Polska - zwrot nadpłaty - kredyt spłacony przed wniesieniem pozwu.
  Wyrok Sądu Rejonowego Katowice- Wschód w Katowicach, sygn. akt I C 1381/16. Sąd zasądził na rzecz naszego klienta 60 tysięcy złotych tytułem nienależnego świadczenia w związku ze znajdującymi się w umowie kredytu „frankowego” nied...
 • Czytaj więcej >>
  20 grudnia 2019 roku wygrana z ING Bank Śląski - umowa nieważna w całości.
  Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach (SSO Anna Bogaczyjk-Żyłka}, sygn. akt II C 1031/18. Sąd na podstawie art. 189 kpc ustalił, że umowa kredytu indeksowanego do CHF zawarta z ING Bank Śląski jest nieważna oraz Zasądził na rzecz pow...
 • Czytaj więcej >>
  19 sierpnia 2019 roku wygrana sprawa przeciwko Raiffeisen Bank International AG - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (SSO Piotr Bednarczyk), sygn. akt: XXV C 2881/18. Sąd rozstrzygający sprawę w uzasadnieniu wyroki uznał, że umowa jest nieważna z mocy prawa ze względu na sprzeczność umowy kredytu indeksowanego z...
 • Czytaj więcej >>
  26 marca 2019 roku wygrana z ING Bank Śląski - umowa nieważna
  Wyrok Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach, sygn. akt I C 1239/17. Sąd rozstrzygający sprawę uznał, że umowa jest nieważna z mocy prawa, tj. od dnia jej podpisania i z tego tytułu zasądził na rzecz naszej klientki kwotę po...
 • Czytaj więcej >>
  Wyrok TSUE sygn. C383/18 – SKOK im. Stefczyka, mBank S.A. oraz Santander Consumer Bank
  Proporcjonalny zwrot całkowitego kosztu kredytu związanych z wcześniejszą spłatą kredytu konsumenckiego. Wyrok TSUE sygn. C383/18 z dnia 11 września 2019 r. w sprawie przeciwko SKOK im. Stefczyka, mBank S.A. oraz Santander Consume...
KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.
POPUP LEXNORD