Czy bank może udzielić komornikowi informacji, które są tajemnicą bankową?

19 lutego, 2018by Kancelaria Lexnord

Czy bank może udzielić komornikowi informacji, które są tajemnicą bankową?

Jednym z ważniejszych zapisów ustawie Prawo bankowe jest obowiązek zachowywania tajemnicy bankowej. Skoro prawo zakazuje ujawniania takich informacji, to w takim razie czy komornicy są w stanie je w jakiś sposób pozyskać? A jeśli tak to na jakiej podstawie? Czy bank może udzielić komornikowi informacji?. Śpieszę z odpowiedzią.

 

Kogo dotyczy obowiązek zachowania tajemnicy bankowej?

Obowiązek zachowywania tajemnicy bankowej. wynika z art. 104 Pr.b. Zobowiązanie to dotyczy zarówno banku rozumianego w sensie instytucjonalnym, jak i jego pracowników odpowiadających w głównej mierze za realizację określonych czynności bankowych. Z koniecznością zachowywania tajemnicy bankowej muszą liczyć się także osoby uczestniczące w jakimkolwiek zakresie w wykonywaniu konkretnych czynności bankowych. Co więcej, trzeba mieć świadomość, że obowiązek ten rozciąga się właściwie na całe życie pracownika banku, nawet jeśli wygaśnie jego umowa o pracę.

 

Komornik swoje uprawnienia ma

Istota pracy komornika polega na tym, że zaspokaja on żądania wierzyciela poprzez ściągnięcie dla niego długu pieniężnego w określonej wysokości. Skuteczność egzekucji zasadniczo zależy od rzetelności i kompletności posiadanych przez niego informacji o majątku zadłużonej osoby.

Komornicy mają prawo pozyskać tego rodzaju dane m.in. od:

  • dłużnika;
  • wierzyciela;
  • bezpośrednio niezwiązanych z całą sprawą osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, wśród których wskazuje się także na banki, jak również na spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

 

Prawo komornika i obowiązek banku nie wzięły się znikąd

Przepisem, z którego wynika obowiązek udzielenia przez bank komornikowi informacji objętych tajemnicą bankową jest art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. ł Prawa bankowego. Zgodnie z jego pierwotnym brzmieniem, bank miał obowiązek udzielić informacji stanowiącej tajemnicę bankową na żądanie komornika sądowego w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności wynikających z jego ustawowych zadań.

 

Problemy interpretacyjne, czyli jak na światło dzienne wychodzą informacje, które nie powinny się tam znaleźć

Zapis w przedstawionej powyżej formie w wielu wypadkach okazywał się na tyle nieprecyzyjny, że stwarzał pole by wykorzystywać go celem pozyskania informacji, które nigdy nie powinny zostać odtajnione. Wielu komorników powołując się bowiem na zapis o niezbędnym zakresie informacji żąda takich danych jak: informacje o osobach i podmiotach przelewających środki pieniężne na konto dłużnika, dane o przelewach realizowanych przez dłużnika na rzecz innych podmiotów, czy nawet dane na temat obrotów środkami finansowymi na koncie dłużnika z ostatnich kilku lat.

Brak możliwości weryfikacji zasadności wniosku

Oczywiście, mogło się zdarzyć, że informacje te mogły okazać się przydatne w konkretnym wypadku, często jednak były to żądania zbyt daleko godzące w prywatność dłużnika. Bank nie miał jednak możliwości przebadania czy wniosek komornika w danym wypadku jest rzeczywiście zasadny. Bank bowiem uprawniony był jedynie do przeanalizowania złożonego wniosku pod kątem formalnym. Zakres jego możliwości weryfikacyjnych rozciągał się zaledwie na prawidłowość przywołanej podstawy prawnej, pochodzenie od konkretnego komornika i odnoszenie się do właściwego klienta.

 

Ustawodawca rusza na ratunek, czyli krótko o nowelizacji przepisów

Nowe brzmienie art. 105 ust. 1 pkt 2 lit. ł) ustawy prawo bankowe jest znacznie bardziej precyzyjne i usuwa zasadnicze wątpliwości, jakie ten przepis wcześniej generował. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1311), która weszła w życie 8 września 2016 roku, zmieniła m.in. jego treść.

Obecnie bank ma obowiązek udzielenia informacji stanowiących tajemnicę bankową na żądanie komornika sądowego w zakresie rachunków bankowych lub pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców, w zakresie niezbędnym do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, postępowania zabezpieczającego oraz wykonywania innych czynności wynikających z jego ustawowych zadań.

 

Odpowiedzialność za szkodę wynikającą z ujawnienia przez komornika informacji objętych tajemnicą bankową

Po udzieleniu komornikowi informacji objętych tajemnicą bankową, bank nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z ujawnienia przez komornika tych informacji. W takiej sytuacji odpowiedzialność ponosi komornik, któremu informacje zostały przekazane.

Czy te informacje okazały się przydatne? A może masz dalsze pytania? Zapraszamy do kontaktu. Świadczymy pomoc m. in. w zakresie prawa bankowego i ochrony konsumenta, jak również kompleksowo pomagamy uzyskaniu tzw. upadłości konsumenckiej.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.