27 września 2021 roku - Wygrana z Santander Bank Polska

14 listopada, 2021by Kancelaria Lexnord

Wyrok  Sądu Okręgowego w Katowicach,  SSO Jolanta Polko sygn. akt:  I C 823/21. Sąd ustalił w sentencji, że  nie istnieje pomiędzy stronami stosunek prawny umowy kredytu w związku z nieważnością Umowy Kredytu Własny Kąt Hipoteczny nr 203-121272797/1032/2007 zawartej w dniu 19 grudnia 2007r. między powodami, a Powszechną Kasa Oszczędności Bankiem Polskim S.A. w Warszawie oraz zasądził od pozwanego do majątku wspólnego powodów kwotę 14.053,86zł (czternaście tysięcy pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy) z ustawowymi odsetkami od dnia 19 czerwca 2021r. do dnia zapłaty.  Zasądził na rzecz powodów całość kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
Jesteśmy dla Was- w naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią.
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.
POPUP LEXNORD