29 maja 2023 r. – wygrana z PKO BP S.A. w Warszawie

7 czerwca, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, sędzia Joanna Karczewska, sygn. XXVIII C 5972/21.

Sąd ustalił nieważność umowy kredytu. Zasądził od Pozwanego na rzecz Powoda kwotę 70 407,34 zł oraz kwotę 42 960,60 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od 17 marca 2023 r. do dnia zapłaty oraz rzecz kolejnego Powoda kwotę 3.951,15 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od 18 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty.

Ponadto zasądził od Pozwanego na rzecz Powódki kwotę 69 776,41 zł oraz kwotę 42 960,60 CHF wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od 17 marca 2023 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 3.951,15 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie za okres od 18 kwietnia 2023 r. do dnia zapłaty.

W pozostałym zakresie oddalił powództwo, ale zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów koszty procesu w całości, dzieląc te koszty po ½ na rzecz każdego z powodów, pozostawiając ich szczegółowe wyliczenie referendarzowi sądowemu po uprawomocnieniu się wyroku.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.