7 sierpnia 2023 r. – wygrana z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

1 września, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi, II Wydział Cywilny, Sędzia S.O. Mariola Kaźmierak, sygn. akt IIC 1221/22.

Zasądzono od pozwanego na rzecz powodów łącznie (do majątku wspólnego) kwotę 201.372,54 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 3 listopada 2021 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 11.834 złotych z tytułu zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Ponadto ustalono, że obie umowy o kredyt hipoteczny dla osób fizycznych „Multiplan” waloryzowane kursem CHF, zawarte przez strony są nieważne.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.