21 września 2023 r. – prawomocna wygrana z mBank S.A. w Warszawa

3 października, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach V Wydział Cywilny, SA Olga Gornowicz-Owczarek, SA Aleksandra Janas, SA Grzegorz Stojek, sygn. akt: V ACa 348/21 na skutek apelacji Banku od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 26 maja 2021 r., sygn. akt: I C 510/20.

Sąd oddalił apelację oraz zasądził od powódki na rzecz każdego z pozwanych kwoty po 2700 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się orzeczenia, którym je zasądzono.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.