27 października 2023 – wygrana z ING Bankiem Śląskim S.A. w Katowicach

15 listopada, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Rejonowego w Pszczynie I Wydział Cywilny, sędzia Joanna Adamiec-Guzek, sygn. akt I C 453/23.

Sąd oddalił powództwo w części obejmującej żądanie główne oraz w części obejmującej żądanie ewentualne.
Zasądził od strony powodowej na rzecz pozwanych kwotę 5 434,00 złote tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie za czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.
Nakazał pobrać od strony powodowej na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w Pszczynie kwotę 1 000,00 złotych tytułem opłaty sądowej od pozwu w części obejmującej żądanie ewentualne.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.