21 listopada 2023 r. – wygrana z Raiffeisen Bank International AG

9 grudnia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, sędzia SO Tomasz Leszczyński, Sygn. akt XXVIII C 9872/21.
Sąd ustalił, że umowa o kredyt hipoteczny jest nieważna. Zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 149.066,66 złotych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 9 grudnia 2021 roku do dnia zapłaty. W pozostałym zakresie oddalił powództwo oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 6.417 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego od dnia uprawomocnienia się wyroku w tej sprawie do dnia zapłaty, w tym kwotę 5.400 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.