6 listopada 2023 r. – wygrana z Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

9 grudnia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny, sędzia Paweł Kaszak, sygn. akt XXVIII C 11259/22.
Sąd ustalił nieważność umowy kredytu. Ponadto zasądził od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 8.295,88 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 17 października 2023 r. do dnia zapłaty. W pozostałym zakresie powództwo oddalił i zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 7.767 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.