Jak napisać oświadczenie po wypadku – wersja poszkodowanego

12 listopada, 2017by Kancelaria Lexnord

Jak napisać oświadczenie po wypadku – wersja poszkodowanego

 

W czasach, gdy mobilność i intensywność życia ludzi jest na tak wysokim poziomie, nieuniknionym jest, że od czasu do czasu zdarzają się wypadki. I chodź na każdym kroku normy bezpieczeństwa są coraz bardziej rygorystyczne, całkowite ich wyeliminowanie wydaje się niemożliwe i nieosiągalne. Na szczęście istnieje wiele różnego rodzaju polis i ubezpieczeń, które mają na celu zrekompensowanie poniesionych podczas wypadku strat. Trzeba jednak pamiętać, że aby uzyskać odszkodowanie należy sporządzić i przedstawić ubezpieczycielowi lub sądowi odpowiednie oświadczenie.

W czasach, gdy mobilność i intensywność życia ludzi jest na tak wysokim poziomie, nieuniknionym jest, że od czasu do czasu zdarzają się wypadki.

Czy oświadczenie poszkodowanego jest potrzebne?

Oświadczenie sporządzane w wypadku przez poszkodowanego, starającego się o uzyskanie odszkodowania jest jednym z najważniejszych dokumentów potrzebnych w procesie starania o nie. Dzięki niemu możliwe jest poznanie okoliczności, w jakich doszło do wypadku i ustalenie jak duże zadośćuczynienie powinien otrzymać poszkodowany. Sporządzenie oświadczenia jest również ważne dla ubezpieczyciela, ze względu na fakt, że może on porównać wersje wszystkich poszkodowanych, a co za tym idzie dowiedzieć się, czy któryś z nich nie chce wyłudzić od niego pieniędzy. Jeżeli chodzi o samą formę tego dokumentu to nie ma ściśle określonego wzoru jakim należy się posługiwać. Istnieje jednak szereg informacji, jakie powinny się w nim znaleźć.

Co powinno zawierać dobrze napisane oświadczenie powypadkowe?

Przede wszystkim należy pamiętać, że tego typu dokumenty powinny być tworzone na piśmie. Na wstępie należy przedstawić dane osobowe poszkodowanego takie jak: imię, nazwisko, data urodzenia, numer PESEL, miejsce zamieszkania. Jeżeli do wypadku doszło w miejscu pracy, należy wskazać również stanowisko, na jakim poszkodowany pracował. Następne informacje powinny określać dokładne miejsce oraz czas, w którym doszło do zdarzenia. Kolejnym punktem powinien być dokładny opis okoliczności, w jakich doszło do wypadku. W tym punkcie obowiązuje zasada im więcej, tym lepiej. Należy szczegółowo przedstawić wszystkie detale, jakie zostały zapamiętane, gdyż każda informacja może być ważna w procesie odszkodowawczym i może decydować o wysokości wypłaconego zadośćuczynienia. Należy również pamiętać, aby w całym opisie na bieżąco zaznaczać pozycje/miejsce, w jakim znajdował się opisujący. Duży wpływ na opis sytuacji ma stan, w jakim znajdował się poszkodowany. Jeżeli był przytomny i nieznacznie ranny, jego opis będzie bardziej szczegółowy niż osoby, która była ciężko ranna. W przypadku, gdy poszkodowany stracił przytomność należy opisać wszystko co zapamiętał do momentu wypadku oraz zaraz po przebudzeniu np. w szpitalu. Ogromny wpływ na opis sytuacji ma też miejsce poszkodowanego – czy znajdował się w centrum wydarzeń, czy był w stanie cokolwiek zobaczyć/usłyszeć oraz w jakim był stanie psychofizycznym. Po dokładnym opisaniu całej sytuacji należy opisać obrażenia i szkody, jakie poniósł poszkodowany. W tym miejscu nawet najdrobniejsze urazy powinny zostać szczegółowo opisane i przedstawione. Jeżeli istnieje podstawa, dzięki której można to stwierdzić to należy wskazać, czy doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Jako odnośnika można użyć wcześniejszą dokumentację medyczną. Poza uszczerbkiem fizycznym można również przedstawić szkody poniesione na zdrowiu psychicznym. Szok i trauma towarzyszące każdemu wypadkowi mogą być dla niektórych bardziej dotkliwe niż obrażenia fizyczne.

W celu przedstawienia wpływu wypadku na codzienne życie i funkcjonowanie poszkodowanego można opisać, co się zmieniło w stosunku do życia sprzed wypadku. Każde zdarzenie losowe, takie jak wypadek niesie ze sobą duży stres. Niestety pieniądze nie są w stanie wynagrodzić wszystkich poniesionych szkód, jednak często jest to jedyna rekompensata jaką można uzyskać. Dlatego tak ważnym jest, aby ich ilość była adekwatna do szkody. Dobrze napisane oświadczenie powypadkowe może w znaczący sposób ułatwić uzyskanie odszkodowania, dlatego warto znać zasady jego tworzenia.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.