Co zapewnia nam prawo bankowe?

18 grudnia, 2017by Kancelaria Lexnord

Co zapewnia nam prawo bankowe?

Funkcjonowanie w dzisiejszym świecie niejako wymusza na obywatelach korzystanie z usług banków. Chcąc legalnie pracować, prowadzić działalność, sprzedawać, przelewać pieniądze czy przechowywać je w bezpieczny i pewny sposób należy skorzystać z ofert jednego z banków działających na rynku. Czy jednak powierzenie swoich pieniędzy instytucji bankowej jest bezpieczne? Jaką mamy pewność, że bank nie chce nas oszukać i nie zabierze nam naszych pieniędzy?

Możliwość tworzenia i prowadzenia instytucji finansowych takich jak banki musi być uregulowana prawnie.

 

Prawo bankowe

Możliwość tworzenia i prowadzenia instytucji finansowych takich jak banki musi być uregulowana prawnie. Wynika to z potrzeby ochrony klientów, ich pieniędzy i praw. Bez regulacji prawnych nieuczciwie prowadzone działalności finansowe doprowadziłyby do niejednego konfliktu i kryzysu finansowego. W celu otwarcia i prowadzenia nowego banku niezbędne jest zatem spełnienie warunków zawartych w prawie bankowym takich jak np. posiadanie początkowego wkładu finansowego w odpowiedniej wysokości czy organizacja struktur. Jest to zbiór zasad i reguł, które musi spełnić bank, aby funkcjonować na polskim rynku.

Obecnie obowiązuje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1876). Ustawa ta była niejednokrotnie nowelizowana, aby dostosować się do ciągle rozwijającego się społeczeństwa i technologii oraz rozporządzeń Unii Europejskiej. Prawo bankowe ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa klientom korzystającym z banków działających na terenie Rzeczpospolitej Polski.

Co reguluje ustawa prawo bankowe?

Poza podstawowymi zasadami funkcjonowania banków ustawa Prawo bankowe określa również szereg innych czynników mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z usług bankowych klientom. Ustawa reguluje przede wszystkim zasady prowadzenia i zarządzania rachunkami bankowymi. Przechowując pieniądze na koncie bankowym mamy zatem pewność, że bank musiał spełnić wszystkie wymogi postawione mu przez państwo, a co za tym idzie musi zapewnić im odpowiedni poziom bezpieczeństwa. W dokumencie tym opisane są także między innymi zasady udzielania kredytów i pożyczek. Ma to na celu zagwarantowanie klientom, że udzielona przez bank pożyczka lub kredyt jest oparta na uczciwych zasadach.

Ważnym elementem prawa jest też określenie zabezpieczeń finansowych (sumy pieniędzy), jakie musi posiadać bank w celu udzielania kredytów i pożyczek. Przy obecnym poziomie technologii zapisy prawa bankowego regulują również aspekty dotyczące elektronicznego dostępu do konta. Oprócz podstawowych czynności bankowych banki mają zapewnioną również możliwość obrotu papierami wartościowymi, nabywania i zbywania nieruchomości, świadczenia usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych czy zaciągania zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych. Nadzór nad działalnością banków sprawuje powołana przez ustawę Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Do jej zadań należą między innymi:

  • badanie kondycji finansowej banków,
  • kontrola systemu zarządzania bankiem,
  • badanie zgodności z obowiązującym prawem przeprowadzanych przez bank transakcji i dokonywanych działań,
  • badanie ryzyka, zabezpieczeń i terminowości.

Przed udzieleniem zezwolenia na działalność, KNF sprawdza również gotowość banku do prowadzenia tego typu działalności, wielkość kapitału początkowego oraz jakość zabezpieczenia tego, co będzie w banku przechowywane. W kompetencji KNF leży także sprawdzenie potencjalnych kandydatów, mających sprawować określone funkcje w nowym banku.

Oprócz regulacji związanych z działalnością banków ustawa o prawie bankowym określa także zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej banków. Jest to bardzo ważny element ustawy zwiększający bezpieczeństwo klientów banków w Polsce. Ustawa o prawie bankowym jest zatem zbiorem informacji dotyczących powstawania i funkcjonowania banków w Polsce. Określa ona prawa i obowiązki banków względem klientów i powstała z myślą o ich ochronie. Częste nowelizacje zapewniają dostosowanie jej zapisów do obecnej sytuacji na rynku. Bez spełnienia warunków w niej zawartych prowadzenie tego typu działalności na terenie kraju jest niemożliwe.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.