Ubezpieczenie po wypadku w Niemczech, co musisz wiedzieć?

Ubezpieczenie po wypadku w Niemczech, co musisz wiedzieć?

 

Podróże zagraniczne to w obecnych czasach codzienność wielu Polaków, zwłaszcza jeśli są to wyjazdy do sąsiednich krajów takich jak choćby Niemcy. Część z tych podróży odbywamy własnymi samochodami, co niewątpliwie wpływa na komfort jazdy oraz jej uniezależnienie od jakichkolwiek terminów. Z drugiej jednak strony w takim przypadku trzeba też liczyć się z możliwością popełnienia jakiegoś błędu na drodze i spowodowania kolizji albo wypadku lub też uczestnictwa w nich w charakterze ofiary. Można zadać sobie pytanie: co należy uczynić w takiej sytuacji? Jakie rodzaje ubezpieczeń są w tych okolicznościach najbardziej przydatne? Wszystko zależy właściwie od tego, kto był sprawcą kolizji.

 

Wypadek

Jeśli zawinił Polak…

Wszelkie szkody powstałe na skutek kolizji, do powstania której przyczynił się polski obywatel, likwiduje się ze środków pochodzących z jego ubezpieczenia OC. Sprawcę zobowiązuje się przy tym do dokładnego podania pokrzywdzonym wszelkich niezbędnych danych, dzięki którym zyskają oni uprawnienia do uzyskania odszkodowania (chodzi tutaj głównie o imię i nazwisko, adres zameldowania, nazwę firmy ubezpieczeniowej oraz numer polisy. Zaleca się także, aby na miejsce zdarzenia wezwać policję. Poza obowiązkowym OC, z którego pokrywa się szkody powstałe w samochodzie ofiar, warto pomyśleć także o wykupieniu fakultatywnego ubezpieczenia AutoCasco, dzięki któremu zyskuje się środki finansowe na naprawę pojazdu sprawcy wypadku. Dzięki AC znika właściwie konieczność przetransportowania uszkodzonego samochodu do Polski, szkoda zostanie bowiem oszacowana na miejscu przez niemieckich rzeczoznawców.

Wina Niemca lub innego obcokrajowca

Zdarza się jednak i tak, że za całe zdarzenie w pełni odpowiada Niemiec lub inny cudzoziemiec podróżujący własnym samochodem niemieckimi drogami. W takim przypadku również nie obędzie się bez interwencji miejscowej policji, która może zostać wezwana albo przez samych uczestników zdarzenia albo przez jego świadków. W tej sytuacji pokrzywdzonemu Polakowi przysługuje prawo do starania się o powypadkowe zadośćuczynienie przyznawane w oparciu o regulacje prawa niemieckiego, które dla ofiar kolizji czy wypadków jest znacznie korzystniejsze. Polak w takiej sytuacji może zatem wybrać odpowiedniego rzeczoznawcę, który obiektywnie oszacuje wszelkie uszkodzenia auta powstałe na skutek zdarzenia, do niego należy również wybór adwokata reprezentującego go we wspomnianej sprawie. Dodatkowo przez cały okres naprawy samochodu właściciel może nieodpłatnie korzystać z samochodu zastępczego, przy czym otrzymuje on również odszkodowanie w odpowiedniej wysokości za czas, kiedy nie mógł użytkować własnego pojazdu.

Jeśli uszkodzony pojazd nie może samodzielnie się poruszać, zostanie on odholowany na parking, przy czym cenę usługi uiści ubezpieczyciel sprawcy. Wszelkie koszty ponoszone na usługi wykonywane przez adwokata oraz rzeczoznawcę pokrywane są z ubezpieczenia sprawcy. Dlatego też Polakom, którzy uczestniczyli w wypadku w Niemczech w charakterze ofiary zaleca się, aby przeprowadzili całą procedurę likwidacyjną względem szkody za granicą. Do jej wszczęcia i sprawnego przeprowadzenia potrzebują oni danych sprawcy, czyli imienia i nazwiska, aktualnego miejsca zamieszkania, nazwy zakładu ubezpieczeniowego, numeru polisy, a także numeru rejestracyjnego pojazdu.

 

Rola policji

Niezależnie od tego, kto zawinił, aby otrzymać stosowne ubezpieczenie po wypadku w Niemczech, należy wezwać policję, która na podstawie oględzin miejsca wypadku oraz zeznań świadków i uczestników wypadku sporządzi specjalny protokół, na podstawie którego będzie można później ubiegać się o odszkodowanie. Często to właśnie policja określa:

  • kto był sprawcą;
  • okoliczności zajścia;
  • straty.

Zawsze wymaga ona w takich okolicznościach podania danych osobowych sprawcy i ofiary potwierdzonych za pomocą dowodu tożsamości. Co istotne, nigdy nie wolno pod żadnym pozorem podpisać dokumentów, których treści się nie zna, np. potwierdzenia swojej winy, sformułowanego w języku niemieckim.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.