15 czerwca 2021 roku – Wygrana z Bankiem BPH – umowa nieważna

11 lipca, 2021by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, sygn. akt:  I C 387/20 SSO Wacława Walencka. Sąd ustalił w sentencji,  iż umowa o Kredyt Budowlano-Hipoteczny jest nieważna.  Zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie do niepodzielnej ręki kwotę 13 536,28 zł (trzynaście tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych i 28/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 16 kwietnia 2020 roku do zapłaty oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6 434 zł (sześć tysięcy czterysta trzydzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od uprawomocnienia się orzeczenia do zapłaty.

Sprawa dotyczyła wzorca umowy jaki proponował Bank BPH- umowa kredytu denominowanego w CHF ze sławetnym załącznikiem nr 7 do umowy.

Sąd potwierdził, że umowa prezentowana przez pozwanego jest nieważna, sprzeczna z art. 69 prawa bankowego i skrajnie niekorzystna, gdyż zasady przeliczeń nie znajdują się w umowie, a w załączniku.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.