22 marca 2023 r. – Prawomocna wygrana z PKO BP S.A. w Warszawie

3 kwietnia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSA Jolanta Polko, sygn. akt I ACa 23/22 na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 30 lipca 2021 r., sygn. akt II C 608/20.

Sąd zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 2. o tyle, że odsetki ustawowe za opóźnienie od wskazanej tam kwoty zasądza od dnia 5 sierpnia 2020 roku do dnia zapłaty, a w pozostałej części żądanie o zapłatę odsetek oddala.

Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8 100 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia do dnia zapłaty z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego.

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.