27 czerwca 2023 r. – wygrana z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie

12 lipca, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsku – Białej I Wydział Cywilny, SSO Katarzyna Steffek, Sygn. akt I C 1930/22.

Sąd ustalił, że umowa kredytu hipotecznego zawarta pomiędzy stronami jest nieważna oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 21.666,40 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 września 2022 roku do dnia zapłaty. Ponadto zasądził od pozwanego na rzecz powodów łącznie, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty, kwotę 11.834,00,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.800,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.