28 czerwca 2023 r. – wygrana z Raiffeisen Bank International AG (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie

12 lipca, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach I Wydział Cywilny, SSO Katarzyna Sznajder, sygn. akt: I C 277/20.

Sąd ustalił, że stosunek prawny pomiędzy powodem a pozwaną umowy kredytu wynikający z umowy o kredyt hipoteczny zmieniony aneksem nie istnieje. Ponadto zasądził od pozwanej na rzecz powoda kwotę 69.027,06 złotych oraz kwotę 31.147,83 CHF z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 28 czerwca 2023 r. Oddalił powództwo w zakresie żądania odsetek za wcześniejszy okres oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 11.817 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.