4 lipca 2023 r. – wygrana z OPEN LIFE Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. z siedzibą w Warszawie

17 sierpnia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sąd Okręgowego w Warszawie III Wydział Cywilny, SSO Kamila Grajewska, sygn. akt III C 796/22.

Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 142 720,46 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 29 września 2021 roku do dnia zapłaty oraz oddalił powództwo w pozostałym zakresie.

Ponadto zasądził kwotę 10 936,61 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu i nadał wyrokowi w pkt 1 rygor natychmiastowej wykonalności do kwoty 12 608,48 zł.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 10
poprzednie
4 lipca 2023 r. - wygrana z Santander Bank Polska S.A. w Warszawie

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/lexnord/public_html/lexnord.com/wp-content/themes/avantage/views/prev_next.php on line 36
następne
10 lipca 2023 r. – wygrana z Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie
KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.