11 sierpnia 2023 r. – prawomocna wygrana z Bankiem PKO S.A. w Warszawie

1 września, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSA Elżbieta Karpeta, SA Piotr Łakomiak, SO del. Jacek Włodarczyk, na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 15 czerwca 2021 r., sygn. akt I C 839/20.

Sąd zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 2. o tyle, że orzeczone nam odsetki ustawowe za opóźnienie zasądza od 28 listopada 2020 r. do 19 grudnia 2022 r. oraz zastrzega, że wykonanie przez pozwanego objętego punktem 2. wyroku świadczenia będzie uzależnione od zaofiarowania przez powodów zwrotu na rzecz pozwanego kwoty 108.456,91 złotych albo od zabezpieczenia roszczenia pozwanego o jej zwrot, oddalając powództwo o zapłatę w pozostałej części.

W pozostałej części Sąd apelację oddalił oraz zasądził od pozwanego na rzecz powodów 8100 złotych z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.