11 sierpnia 2023 r. – prawomocna wygrana z mBank S.A. w Warszawie

1 września, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSA Elżbieta Karpeta, SA Piotr Łakomiak, SO del. Jacek Włodarczyk, na skutek apelacji pozwanego od wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 26 marca 2021 r., sygn. akt II C 383/20 prostując oczywistą niedokładność zawartą w komparycji wyroku przez dodanie, że wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym.

Sąd zmienił zaskarżony wyrok w punkcie 2. o tyle, że orzeczone nim odsetki ustawowe za opóźnienie zasądza od 1 lipca 2020 roku do 23 listopada 2022 roku oraz zastrzega, że wykonanie przez pozwanego objętego punktem 2. wyroku świadczenia będzie uzależnione od zaofiarowania przez powoda zwrotu na rzecz pozwanego kwoty 210.000 złotych albo od zabezpieczenia roszczenia pozwanego o jej zwrot, a w pozostałej części powództwo o zapłatę oddala.

Sąd oddalił apelację w pozostałej części oraz zasądził od pozwanego na rzecz powoda 8100 złotych z tytułu kosztów postępowania apelacyjnego z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.