3 sierpnia 2023 r. – wygrana z Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku

1 września, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu, Wydział I Cywilny, SSO Anna Strzebinczyk – Stembalska, sygn. akt I C 835/20.

Ustalono, że umowa kredytu jest nieważna.

Zasądzono od pozwanego na rzecz powodów łącznie kwotę 360.091,95 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 23 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty oraz łącznie na rzecz powodów kwotę 13.300,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego, za czas od dnia uprawomocnienia się niniejszego orzeczenia do dnia zapłaty.

Ponadto nakazano stronie pozwanej, aby uiściła na rzecz Skarbu Państwa (kasa

Sądu Okręgowego we Wrocławiu) kwotę 1.149,74 zł tytułem brakujących wydatków związanych z przeprowadzeniem dowodu z opinii biegłego.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.