27 listopada 2023 r. – wygrana z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie – sprawa z powództwa Banku

9 grudnia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach II Wydział Cywilny, sędzia Adrianna Wziętal, sygn. akt: II C 72/23.
Sąd oddalił powództwo z roszczenia głównego w zakresie punktu I. petitum pozwu oraz oddalił powództwo z roszczenia ewentualnego w zakresie punktu II. 1-2 petitum pozwu.
Ponadto zasądził od powoda na rzecz pozwanych kwotę 6.434 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia wyroku do dnia zapłaty tytułem zwrotu kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.