7 grudnia 2023 r. – wygrana z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach

4 stycznia, 2024by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Sosnowcu I Wydział Cywilny, Sędzia del. Beata Słapa – Paciorek, sygn. akt: I C 521/22.

Sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu.

Zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.235,28 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 2 grudnia 2022 r. do dnia zapłaty, w pozostałym zakresie powództwo oddalono oraz zasądzono od pozwanego na rzecz każdego z powodów kwotę 5.917 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na czas od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.