13 grudnia 2023 r. – wygrana z Bankiem Millennium S.A. w Warszawie

4 stycznia, 2024by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach, I Wydział Cywilny, sędzia Agata Młynarczyk – Śmieja, sygn. akt: IC 1198/20.

Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 405.764,81 zł z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 12 lutego 2021 r. do dnia zapłaty.

Ponadto oddalił powództwo główne w pozostałym zakresie oraz zasądził od pozwanego na rzecz powódki kwotę 11.800 zł tytułem kosztów procesu, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się niniejszego wyroku do dnia zapłaty.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.