24 lipca 2023 r. – wygrana z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

17 sierpnia, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach I Wydział Cywilny, SSO Katarzyna Banko, sygn. akt: I C 695/22.

Sąd ustalił nieistnienie stosunku prawnego w związku z nieważnością umowy kredytu.

Zasądził od Pozwanego do majątku wspólnego Powodów kwotę 32.782,81 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia dzisiejszego tj. 24 lipca 2023 r. z tytułu nienależnego świadczenia. Ponadto zasądził od Pozwanego na rzecz Powodów koszty procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.