28 września 2023 r. – Wygrana z mBank S.A. w Warszawie

3 października, 2023by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach I Wydział Cywilny, SSO Anna Sekuła, sygn. akt: Sygn. akt I C 1099/22.

Sąd ustalił, że umowa kredytu zawarta pomiędzy BRE Bank Spółką Akcyjną w Warszawie a powódką, jest nieważna. Ponadto zasądził od pozwanej na rzecz z powódki kwotę 13 739,67 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 7 lipca 2022 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 6 417,00 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia uprawomocnienia się wyroku do dnia zapłaty.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.