19 grudnia 2023 r. – wygrana z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie

4 stycznia, 2024by Kancelaria Lexnord

Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach I Wydział Cywilny, SSO Barbara Przybylska, Sygn. akt: I C 1228/21.

z powództwa głównego: Sąd umorzył postępowanie w zakresie żądania zapłaty od pozwanych kwoty 122 607,15 złotych wraz z odsetkami oraz umarzył postępowanie w zakresie żądania zapłaty  od pozwanych kwoty 122 607,15 złotych wraz z odsetkami; oddalił powództwo w pozostałej części; zasądził od powoda na rzecz pozwanych solidarnie kwotę 10 817 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia prawomocności niniejszego wyroku – tytułem zwrotu kosztów procesu.

z powództwa wzajemnego: Sąd umarzył postępowanie oraz zasądził od pozwanego wzajemnego mBanku Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów wzajemnych solidarnie kwotę 6400 złotych z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia prawomocności niniejszego wyroku – tytułem zwrotu kosztów procesu.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.