Prawo pracy w 2018 roku – najważniejsze zmiany

30 kwietnia, 2018by Kancelaria Lexnord

Prawo pracy w 2018 roku – najważniejsze zmiany

 

Prawo pracy się zmienia. W 2018 roku do polskiego prawa pracy weszły zupełnie nowe przepisy, zgodnie z którymi pracownicy zyskają różnego rodzaju uprawnienia. W założeniu ustawodawcy kolejne regulacje prawne finalnie powinny doprowadzić do wzmocnienia się pozycji pracownika względem pracodawcy, co było zasadniczym celem ich wprowadzenia. Oprócz tego, w dłuższej perspektywie czasowej mają one doprowadzić do wyeliminowania różnych nadużyć, które do tej pory pojawiały się bardzo często, krzywdząc tym samym pracowników jako zdecydowanie słabszą stronę stosunku pracy. Większość nowych regulacji została usankcjonowana albo na początku roku, albo w przeciągu kolejnych miesięcy.

 

W 2018 roku do polskiego prawa pracy weszły zupełnie nowe przepisy, zgodnie z którymi pracownicy zyskają różnego rodzaju uprawnienia.

Zmiany, które weszły w życie w styczniu 2018 roku

Od nowego roku wzrosła płaca minimalna do poziomu 2100 zł brutto. Równocześnie wskazano, że te osoby, które pracują w oparciu o umowy cywilnoprawne, a także prowadzący własną działalność gospodarczą muszą zarabiać co najmniej 13,70 zł brutto na godzinę. Równocześnie podniesiono kwotę wolną od podatku, która obecnie wynosi 8 tys. zł przy 6600 zł w roku poprzednim. Ustalono także nowe limity zwolnień podatkowych dla ZFŚS (1000 zł), dla rodzin pracowników lub emerytów, którzy zmarli, a także dla osób, które odeszły na emeryturę (3000 zł). Dla cudzoziemców wprowadzono możliwość legalnego zatrudniania przy tzw. pracach sezonowych, wykonywanych głównie w takich sektorach, jak:

  • ogrodnictwo,
  • rolnictwo,
  • turystyka.

Zmodyfikowano nieco wzór oświadczenia o powierzeniu pracy, ustalając opłatę za złożenie na poziomie 30 zł. Ponadto przyznano również starostom uprawnienia odnośnie weryfikowania prawdziwości złożonych oświadczeń. Pracownicy wykonujący prace sezonowe muszą dysponować specjalnym zezwoleniem na pobyt tymczasowy. Opłata za nie wynosi 170 zł. Podwyższono również limity zezwalające na wykorzystywanie 50 % kosztów zyskiwania przychodów, co dotyczy głównie twórców, czyli pisarzy, aktorów oraz publicystów Kwota ta w skali rocznej oscyluje obecnie na poziomie 85 528 zł.

Od początku roku obowiązuje także ulga dla krwiodawców na poziomie 130 zł dla tych, którzy oddali co najmniej litr krwi lub osocza. Ulga ta znajduje swoje zastosowanie również do rozliczeń za 2017 rok. Zmieniły się także reguły opłacania składek ZUS przez przedsiębiorców, którzy obecnie wykonują jeden zbiorczy przelew na przekazany im osobisty numer konta.

Zakaz niedzielnego handlu

Na początku marca weszła w życie ustawa o ograniczaniu handlu w dni świąteczne. Na jej mocy obecnie zakupów można dokonać tylko w pierwszą i ostatnią niedzielę miesiąca, pozostałe natomiast są ustawowo wolne od pracy. Ustawa nie dotyczy aptek, stacji benzynowych, kwiaciarni, sklepów prowadzonych w różnych specyficznych miejscach (na przykład przy portach lotniczych czy na statkach morskich. Pracodawca, który pomimo zakazu nakaże przyjść pracownikom do pracy w wyznaczone niedziele, a także w Wigilię Bożego Narodzenia i w Wielką Sobotę może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł.

Pozostałe zmiany w prawie pracy

Planuje się, że od lipca 2018 roku nie będzie już możliwości wystawiania papierowych zwolnień lekarskich. Od tej pory będą one występowały jedynie w formie elektronicznej, przesyłanej bezpośrednio do ZUS. Także pracodawca będzie miał do nich wgląd dzięki platformie PUE ZUS. Na mocy nowych regulacji prawnych zezwolono również na zatrudnianie pracowników powyżej 15 roku życia. Swoją moc stracą także trzy ustawy – o dostępie do informacji publicznej, o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, o ograniczaniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

Równocześnie planuje się natomiast w życie Ustawa o jawności życia publicznego, data jej ogłoszenia nie jest jednak jeszcze do końca znana. Na mocy tej ustawy zostanie wprowadzony status sygnalisty, czyli osoby zgłaszającej odpowiednio udokumentowane podejrzenia o popełnieniu przestępstwa korupcyjnego przez jej pracodawcę. Te osoby chroni się na przykład przed utratą pracy.

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.