Pozew o rozwód. Co powinien zawierać i jakie są wymogi?

25 października, 2022by Kancelaria Lexnord

Pozew o rozwód. Co powinien zawierać i jakie są wymogi?

 Ślub, biała suknia, podróż poślubna, radość ze wspólnego życia. Niestety nie zawsze ta historia ma dobre zakończenie i nieraz zmęczeni sobą, rozgoryczeni małżonkowie (a czasem po prosu po chłodnym przeanalizowaniu ich związku) decydują się na rozwód. Jest to pierwszy bardzo ważny krok, ale trzeba oczywiście później podjąć następne, aby sprawę doprowadzić do końca.

Jakie są wymogi dla pozwu o rozwód?

Przede wszystkim pozew o rozwód powinien  spełniać wszystkie niezbędne wymogi formalne dla pisma procesowego. Co to oznacza w praktyce? Każde pismo wnoszone do sądu powinno zawierać :

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, adresy obu stron, numer PESEL strony powodowej, a najlepiej też PESEL strony pozwanej
 2. oznaczenie rodzaju pisma np. pozew, wniosek o stwierdzenie nabycia spadku.
 3. osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności. Osnowa to inaczej wskazanie, co chcemy osiągnąć, o co wnosimy
 4. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.
 5. wymienienie załączników np. odpis pisma i dowód opłaty sądowej.

Co dodatkowo musi rozpatrzyć Sąd?

W przypadku pozwu o rozwód nie jest to jednak wystarczające, gdyż postępowanie o rozwód obejmuje wiele elementów, które sąd musi rozpatrzyć, dlatego też trzeba w nim zawrzeć wiele dodatkowych wniosków, takich jak :

 • o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód z orzeczeniem winy np. pozwanego, powoda (czasem też się zdarza), obojga stron lub też za porozumieniem stron bez orzekania o winie
 • o dokonanie określonego rozstrzygnięcia w zakresie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, a także miejsce zamieszkania dzieci (jeśli są)
 • o ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi lub też odstąpienie od orzekania o kontaktach ze względu na fakt, iż strony będą współpracować w tym zakresie
 • zasądzenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci. Trzeba wskazać wysokość, najlepiej również sposób płatności i termin
 • ewentualne zasądzenie alimentów na rzecz małżonka
 • rozstrzygnięcie w sprawie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania – można również od tego odstąpić, jeśli nie ma potrzeby do wydawania takiego orzeczenia

Uzasadnienie – co powinno się w nim znaleźć?

Każda część pozwu jest istotna i każda też powinna zostać odpowiednio sformułowana, aby nasze wnioski zostały uwzględnione. To, czy napiszemy proste i lakoniczne uzasadnienie, czy też obszerne i wyczerpujące. Powinno ono niewątpliwie wskazywać sądowi, dlaczego powinien orzec rozwód. Strona powodowa winna wykazać, że doszło do rozpadu pożycia małżeńskiego, kiedy to nastąpiło, z jakich powodów. Rozumiem, że omawianie spraw prywatnych często jest czymś trudnym i bolesnym, ale nie da się tego uniknąć. Sąd powinien zostać przekonany, że małżeństwo się rozpadło, zanikły wszystkie więzi między małżonkami. W orzecznictwie sądów nieraz podkreśla się, że powinno dojść do rozpadu trzech więzi – uczuciowej, fizycznej i gospodarczej. Więź gospodarcza oznacza prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego, choć akurat nie zawsze musi to polegać na tym, że małżonkowie muszą już mieszkać osobno, gdyż realia życiowe są różne i nieraz ludzi zwyczajnie nie stać na wynajęcie osobnych mieszkań, czasem czekają np. do podziału majątku. Życie pisze różne scenariusze, dlatego też najważniejszy jest zanik więzi uczuciowej oraz brak pożycia fizycznego.

Rozpad więzi małżeńskich w czasie

Rozpad więzi małżeńskich powinien być nie tylko zupełny, czyli obejmować te więzi, ale również winien on być trwały. Nie ma żadnych sztywnych granic, kiedy to można orzec o tym, że już rozpad jest trwały, bo okoliczności bywają różne. Niewątpliwie miesiąc wydaje się być raczej krótkim terminem, ale nie jest też konieczne czekanie np. roku. Wszystko bowiem zależy od okoliczności danego przypadku.

Alimenty

Jeśli wnosimy o zasądzenie alimentów dla dzieci, powinno się uzasadnić, dlaczego wnosimy o zasądzenie takiej, a nie innej kwoty. Istotne jest, aby wykazać, ile wynoszą koszty utrzymania dziecka bądź dzieci.  Koszty te powinny obejmować takie kwestie jak : wyżywienie, ubrania, środki higieniczne, wydatki związane ze szkołą, przedszkolem, dotyczące hobby dziecka, zajęć pozalekcyjnych, leczenia, stale przyjmowanych leków. Warto również wspomnieć o kosztach utrzymania domu/ mieszkania, gdyż dzieci również mają udział w wytwarzanych kosztach, również korzystają z prądu, wody, ogrzewania itp.

Jeśli jest spór co do tego, z kim powinny zamieszkać dzieci, strona powodowa powinna wspomnieć o tej kwestii, wykazać, z kim dziecko jest związane, kto sprawuje nad nim opiekę.

Widać więc z powyższego, że pozew o rozwód potrafi być czynnością skomplikowaną i nieraz przyprawia o ból głowy. Dobra informacja jest jednak taka, że w przypadku, gdy ktoś zapomni o istotnej kwestii lub też powstaną wątpliwości , to sąd wezwie do uzupełnienia braków formalnych, bądź też dopyta o niektóre kwestie na rozprawie. Jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji służymy pomocą we wpisach „Rozwód od czego zacząć?” oraz „Jak szybko się rozweść bez orzekania o winie

 

 

 

 

 

 

 

Kancelaria Lexnord

Jesteśmy przede wszystkim dla Was. W naszej pracy kierujemy się bogatym doświadczeniem, wiedzą i empatią. Lexnord - zespół specjalistów, który pomaga konsumentom.

KANCELARIALexnord
LEXNORD Dorota Pilarczyk i Współpracownicy spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Katowicach KRS: 0000980378, NIP: 9542842409
Meteorologów 7, 40-526 Katowice
ZOBACZGdzie nas znajdziesz?
https://www.lexnord.com/wp-content/uploads/2020/10/mapapolski.png
POZOSTAŃMY W KONTAKCIEMedia społecznościowe
Jesteśmy wszędzie tam gdzie możemy pomóc.